– لطفا برای ارسال پیام، متن و مشخصات خود را به فارسی بنویسید(به پیام های فینگلیش پاسخ داده نخواهد شد).

– اگر با پیغام خطایی مواجه شده اید ،جهت حل سریعتر مشکل پیش آمده،لطفا تصویر آن را ارسال کرده تا مورد بررسی قرار گیرد . 

– در صورت تمایل میتوانید نرم افزار any desk نصب بفرمایید تا بخش پشتیبان به شما متصل شده و مشکل را بررسی و حل کند .

* قبل از ارسال پیام، بخش سوالات متداول خوانده شود. *