صورت های مالی

//برچسب: صورت های مالی
۲۲ ۰۸, ۱۳۹۷

مزایای بازنشستگی

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۲ ۲۰:۲۳:۲۷آبان ۲۲ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

کلیه‌ صندوقهایی‌ که‌ متولی‌ اجرای‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ می‌باشند، ازجمله‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، صندوق‌ بازنشستگی‌ کشوری‌ و صندوقهای‌ شرکتها و سازمانها مشمول‌ این‌ استاندارد هستند.طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ که‌ شخصیت‌ حقوقی‌ جداگانه‌ای‌ ندارند نیز در صورت‌ گزارشگری‌ مستقل‌، مشمول‌ این‌ استاندارد می‌باشند.

۲۶ ۰۷, ۱۳۹۶

نحوه ارائه صورت های مالی

توسط |۱۳۹۶/۷/۲۶ ۱۰:۲۹:۳۱مهر ۲۶ام, ۱۳۹۶|استاندارد حسابداری, حسابداری|

صورتهای‌ مالی‌ با مقاصد عمومی‌ (که‌ از این‌ پس‌ صورتهای‌ مالی‌ نامیده‌ می‌شود) برای‌ پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ استفاده‌کنندگانی‌ تهیه‌ می‌شود که‌ در موقعیت‌ دریافت‌ گزارشهای‌ متناسب‌ با نیازهای‌ اطلاعاتی‌ خاص‌ خود نیستند. صورتهای‌ مالی‌ به طور جداگانه‌ یا همراه‌ با گزارشها،جهت‌ استفاده‌ عموم‌ ارائه‌ می‌شود.

۲۲ ۰۷, ۱۳۹۶

حسابداری اسناد تجاری

توسط |۱۳۹۶/۷/۲۲ ۱۴:۲۱:۰۹مهر ۲۲ام, ۱۳۹۶|حسابداری, مفاهیم حسابداری|

اگر سررسید این سفته ها از تاریخ ترازنامه یک سال یا کمتر باشد به عنوان اسناد دریافتنی کوتاه مدت و چنانچه سررسید آنها از تاریخ ترازنامه بیشتر از یک سال باشد به عنوان اسناد دریافتنی بلند مدت در ترازنامه شرکت نشان داده می شود.

۶ ۰۷, ۱۳۹۶

دفتر کل و معین

توسط |۱۳۹۶/۷/۶ ۱۸:۳۰:۴۱مهر ۶ام, ۱۳۹۶|آئین نامه تحریر دفاتر, حسابداری|

بر اساس مادۀ ۸ قانون تجارت، دفتر کل، دفتری است که تاجر باید کلیۀ معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج کند و انواع مختلف آن را تشخیص دهد و جدا نماید و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن به طور خلاصه ثبت کند. دفتر کل دارای ستون های مناسب برای انتقال اطلاعات دفتر روزنامه به آن است.

۳ ۰۷, ۱۳۹۶

دفتر روزنامه

توسط |۱۳۹۶/۷/۳ ۱۰:۰۰:۱۳مهر ۳ام, ۱۳۹۶|آئین نامه تحریر دفاتر, حسابداری|

بر اساس ماده ۷ قانون تجارت، دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی تمام واردات و صادرات تجاری خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند در آن ثبت نماید.

۲۱ ۰۶, ۱۳۹۶

آشنایی با حسابداری

توسط |۱۳۹۶/۶/۲۱ ۱۵:۳۳:۲۴شهریور ۲۱ام, ۱۳۹۶|حسابداری, مفاهیم حسابداری|

دورنمای تحصیلی برای هنرجویانی رشته حسابداری به این صورت است که پس از طی مرحله سه ساله دوره دوم متوسطه موفق به اخذ دیپلم شده و برای ادامه تحصیل در دوره های کاردانی و کارشناسی در دانشگاه به تحصیل پرداخته و پس از آن امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر (کارشناسی ارشد و دکترا)، (حسابداری و مدیریت مالی ، بازرگانی ، صنعتی ، دولتی) وجود دارد.

۱۲ ۰۶, ۱۳۹۶

اصول حسابداری

توسط |۱۳۹۶/۶/۱۲ ۱۷:۵۱:۰۲شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۶|حسابداری, مفاهیم حسابداری|

صول حسابداری قواعد کلی است که حسابداران به عنوان مبنای اجرای کار در کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری مورد استفاده قرار می دهند ، عبارتند از : اصل بهای تمام شده تاریخی - اصل افشاء حقایق - اصل تحقق درآمد و اصل تطابق هزینه ها با درآمد ها میباشد .