شرایط کار

//برچسب: شرایط کار
۱۰ ۰۲, ۱۳۹۸

تاریخچه روز کارگر

توسط |۱۳۹۸/۲/۱۰ ۱۰:۲۴:۰۸اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۸|قانون کار, قوانین|

مناسبت اول مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶ و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند.

۱۷ ۰۶, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل دهم)

توسط |۱۳۹۷/۶/۱۷ ۹:۰۰:۴۷شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

ماده ۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

۱۰ ۰۲, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل هفتم)

توسط |۱۳۹۷/۲/۱۰ ۸:۱۰:۲۴اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

هدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها در سطح کارگاه،حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد.

۳ ۰۱, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل سوم)

توسط |۱۳۹۷/۱/۳ ۸:۰۵:۲۷فروردین ۳ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

ماده ۳۴ : کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

۱۹ ۱۲, ۱۳۹۶

قانون کار (فصل دوم)

توسط |۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۲۰:۰۰:۳۱اسفند ۱۹ام, ۱۳۹۶|قانون کار, قوانین|

قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت، غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.