رویدادهای مالی

//برچسب: رویدادهای مالی
۲۶ ۰۳, ۱۳۹۸

اظهارنامه مالیات عملکرد اشخاص حقیقی

توسط |۱۳۹۸/۳/۲۶ ۱۱:۵۹:۴۰خرداد ۲۶ام, ۱۳۹۸|اخبار, اخبار مالیاتی|

قانون گذار با عنایت به قسمت اخیر ماده (۹۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۹۴/۴/۳۱ در آیین نامه اجرائی مربوطه در مورد نگهداری دفاتر و اسناد حسابداری ، نحوه گروه بندی صاحبان مشاغل، نوع دفاتر، اسناد و مدارک و روشهای نگهداری آنها اعم از ماشینی (مکانیزه) و دستی و نمونه اظهارنامه مالیاتی و نحوه ارائه آنها برای رسیدگی و سایر موارد را تعیین نموده است که جهت آگاهی هر چه بیشتر مودیان محترم به اختصار بدانها اشاره می شود.

۲۰ ۰۸, ۱۳۹۷

اسناد و مدارک حسابداری

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۰ ۱۳:۲۱:۲۰آبان ۲۰ام, ۱۳۹۷|آئین نامه تحریر دفاتر, حسابداری|

مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‏نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه درآمد، هزینه، خرید و فروش دارایی‏های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین‏ نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند.

۱۸ ۰۸, ۱۳۹۷

مشخصات دفاتر قانونی

توسط |۱۳۹۷/۸/۱۸ ۱۲:۱۲:۱۲آبان ۱۸ام, ۱۳۹۷|آئین نامه تحریر دفاتر, حسابداری|

دفاتر قانونی مشمول این آیین‏ نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها.

۲۷ ۰۶, ۱۳۹۷

گزارشگری مالی واحد تجاری

توسط |۱۳۹۷/۶/۲۷ ۱۲:۳۴:۳۴شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

هدف‌ این‌ استاندارد، تشخیص‌ واحدهای تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌ برداری‌ و تجویز گزارشگری‌ مالی‌ پاره‌ای‌ اطلاعات‌ خاص‌ درباره‌ آنها در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ است‌.این‌ استاندارد در مورد صورتهای‌ مالی‌ واحدهای تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ بکار می‌رود.

۱۲ ۰۷, ۱۳۹۶

تهیه صورت مغایرت بانکی

توسط |۱۳۹۶/۷/۱۲ ۱۳:۲۱:۲۵مهر ۱۲ام, ۱۳۹۶|حسابداری, مفاهیم حسابداری|

مغایرت یعنی (غیر هم بودن) اختلاف داشتن بین دو عامل و مغایرت بانکی یعنی بین مانده دفتر کل (معین) حساب بانک با صورت حساب اخذ شده از بانک در یک محدوده زمانی مشخص اختلاف وجود داشته باشد و با یکدیگر تطبیق نداشته باشد.

۱۲ ۰۶, ۱۳۹۶

اصول حسابداری

توسط |۱۳۹۶/۶/۱۲ ۱۷:۵۱:۰۲شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۶|حسابداری, مفاهیم حسابداری|

صول حسابداری قواعد کلی است که حسابداران به عنوان مبنای اجرای کار در کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری مورد استفاده قرار می دهند ، عبارتند از : اصل بهای تمام شده تاریخی - اصل افشاء حقایق - اصل تحقق درآمد و اصل تطابق هزینه ها با درآمد ها میباشد .