تمام مطالب برچسب : اقتصاد ایران
نگهداری ارز از امروز جرم است

نگهداری ارز از امروز جرم است

التهاب در بازار ارز که از اواخر سال قبل تا روز ۲۱ فروردین ماه امسال ادامه داشت و قیمت دلار از محدوده ۳۸۰۰ تومان تا حدود ۶۰۰۰ تومان نیز رسید تاثیرات منفی را در اقتصاد ایران ایجاد کرد که حتی تک نرخی شدن نرخ ارز و تعیین رقم ۴۲۰۰ تومان برای دلار نیز نتوانسته به طور کامل جلوی آنها را بگیرد.

کدام بخش از اقتصاد ایران بیشترین شاغل را دارد؟

کدام بخش از اقتصاد ایران بیشترین شاغل را دارد؟

بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، در پاییز پارسال حدود ۱۱.۶ میلیون نفر از جمعیت ۲۳.۳ میلیونی کشور در بخش خدمات مشغول به کار بوده‌اند و به این ترتیب خدمات در اقتصاد ایران بیش از سایر بخش‌ها شغل ایجاد کرده است. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در پاییز سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۹ درصد رسیده به این ترتیب ۰.۲ درصد نسبت به تابستان سال گذشته افزایش و ۰.۷ درصد نسبت به بهار آن سال افزایش داشته است.