تمام مطالب برچسب : ارز دانشجویی و مسافرتی
اطلاعیه شماره ۵ بانک مرکزی

اطلاعیه شماره ۵ بانک مرکزی

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو اطلاعیه شماره (۲) یکسان سازی نرخ ارز با توجه به پرسشها و ابهامات مطرح شده در خصوص ارز دانشجویی و مسافرتی اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه تأمین این ارزها به شرح ذیل ارائه می‌شود:حداکثر مبلغ قابل تأمین ارز برای دانشجویان قابل پرداخت/حواله حداکثر سالانه ۱۵۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها بابت شهریه دانشگاه و حداکثر ماهیانه ۱۰۰۰ دلار یا معادل آن به سایر ارزها برای دانشجو و حداکثر ماهیانه ۵۰۰ دلار برای هر عضو خانواده وی است.