مفهوم موجودی مواد و کالا

موجودی مواد

آنچه در ابتدای امر از اصطلاح موجودی مواد و کالا به ذهن متبادر می شود عبارت است از موجودی هایی که به منظور فروش در یک واحد تجاری نگهداری می شود .

این برداشت ممکن است در مورد فروشگاه ها و تجارتخانه ها درست باشد ؛ اما تعریف جامعی نیست .

زیرا موجودی های یک واحد تولیدی تنها شامل کالاهای ساخته شده و آماده برای فروش نیست . بلکه موجودی مواد خام و کالاهای در جریان ساخت را نیز  در بر می گیرد .

 

بنابراین می توان موجودی مواد و کالا را به صورت زیر تعریف نمود:

موجودی مواد و کالا عبارت است از اقلامی از دارائی های مشهود متعلق به شرکت که برای فروش در جریان عادی فعالیت های شرکت نگهداری می شود یا در تولید کالاها و حدماتی به همین منظور مورد استفاده قرار می گیرد.

 

به طور دقیق تر موجودی مواد و کالا به دارائیهایی اطلاق می شود که :

الف) برای فروش در روال عادی عملیات واحد تجاری نگهداری می شود ،

ب) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات در فرایند تولید قرار دارد ،

ج) به منظور ساخت محصول یا ارائه خدمات ، خریداری شده و نگهداری می شود .

د) ماهیت مصرفی دارد و به طور غیرمستقیم در جهت فعالیت واحد تجاری مصرف می شود .

 

موجودی مواد و کالا یکی از اقلام دارائی جاری شرکت تلقی می شود ؛

زیرا انتظار می رود طی یک سال مالی یا یک چرخه عملیات ، هر کدام طولانی تر باشد ، به فروش رود یا مصرف شود .

 

انواع موجودی ها

با توجه به تعریفی که از موجودی ها ارائه گردید ، موجودی ها شامل ملزومات مصرفی ، مواد خام ، محصولات در جریان ساخت و موجودی های کالای آماده برای فروش است . اکنون به توضیح هر یک می پردازیم .

 

ملزومات مصرفی :

منظور از ملزومات مصرفی اقلامی است که در جریان فعالیت شرکت و در قسمت های اداری،فروش یا خدماتی مصرف می گردد .

در ادامه بخوایند :  تاریخچه حسابداری

ملزومات مصرفی غالباّّ در تولید محصولات مورد استفاده قرار نمی گیرد . گاهی اوقات به این ملزمات،ملزومات اداری نیز می گویند .

 

مواد خام :

مواد خام شامل آن دسته از موجودی هایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تولید محصولات مورد استفاده قرار می گیرند.

 

کالای در جریان ساخت :

کالا یا کار در جریان ساخت عبارت است از بهای تمام شده محصولاتی که در جریان تولید قرار دارند اما هنوز فرایند تولید آنها به اتمام نرسیده است .

 

کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده :

کالاهایی که جهت فروش ، خریداری و یا در شرکت به همین منظور تولید شده است را کالای آماده برای فروش یا کالای ساخته شده می گویند .

 

بهای تمام شده موجودی کالا :

در حسابداری , محاسبه بهای تمام شده موجودی مواد و کالای پایان دوره و همچنین بهای تمام شده کالای فروش رفته از اهمیت خاصی برخوردار است .

در تمامی مؤسسات ، در پایان هر سال مالی موجودی های مواد و کالا شمارش و بهای تمام شده آنها محاسبه می شود .

اما بهای تمام شده شامل چه اقلامی می شود؟

 

در استانداردهای حسابداری ایران بهای تمام شده موجودی مواد و کالا به صورت زیر بیان شده است :

بهای تمام شده موجودی مواد و کالا باید در برگیرنده مخارج خرید ، مخارج تبدیل و سایر مخارجی باشد که واحد تجاری در جریان فعالیت معمول خود ، برای رساندن کالا و خدمات به مکان و شرایط فعلی آن متحمل شده است .

مخارج خرید شامل بهای خرید و هر گونه مخارج دیگری از قبیل حقوق و عوارض گمرکی و حمل است که مستقیماََ به خرید مربوط می گردد . تخفیفات تجاری از بهای خرید کسر می شود .

مخارج تبدیل شامل مخارجی است که مستقیما به اقلام تولید شده مربوط می گردد.

در ادامه بخوایند :  داراییهای نامشهود

مخارج تولید همچنین شامل سربار تولید است که برای تبدیل مواد اولیه به محصول یا ارائه خدمات واقع می شود .

 

اکنون به بحث در مورد سیستم های رایج در مورد ثبت موجودی مواد و کالا می پردازیم .

 

سیستم های حسابداری موجودی مواد و کالا

الف) سیستم ثبت ادواری

ب) سیستم ثبت دائمی

 

سیستم ثبت ادواری :

در این سیستم هنگام خرید کالا ، حساب خرید بدهکار می شود و هنگام فروش کالا کاهش موجودی در دفاتر ثبت نمی گردد .

لذا در این سیستم تعیین مقدار موجودی کالا طی سال از روی دفاتر امکان پذیر نیست بلکه در مواقع لزوم جهت تعیین بهای تمام شده کالای فروش رفته ابتدا مقدار موجودی کالا پایان دوره تعیین می شود و سپس مبلغ موجودی کالای پایان دوره از مجموع موجودی کالای اول دوره و خرید های دوره کسر می گردد تا بهای تمام شده کالای فروش رفته مشخص گردد .

 

سیستم ثبت دائمی :

در این سیستم هنگام خرید کالا حساب موجودی کالا بدهکار می شود و هنگام فروش کالا علاوه بر ثبت مربوط به فروش یک ثبت دیگر نیز بابت کاهش موجودی در دفاتر ثبت می گردد.

بدین ترتیب که حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته بدهکار و حساب موجودی کالا بستانکار می گردد .

 

لذا در هر زمان مانده حساب موجودی کالا در دفاتر ، میزان موجودی های کالای مؤسسه را نشان می دهد. به همین خاطر است که در این سیستم میزان موجودی کالا و همچنین بهای تمام شده کالای فروش رفته در هر لحظه از سال از روی دفاتر قابل تعیین است .

با این وجود در صورت استفاده از این سیستم نیز در پایان هر سال مالی مقدار موجودی کالای پایان دوره ،شمارش می شود تا از صحت ثبت های حسابداری طی دوره اطمینان حاصل گردد .

 

۵/۵ - (۳ امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *