در حال بارگزاری ، لطفا صبر کنید ...

نحوه گزارش معاملات فصلی

معاملات فصلی

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای الف و ب ماده ۵۹ قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند از تاریخ ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ فهرست معاملات خود را بصورت الکترونیکی(بر اساس سال شمسی)،تا یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل بصورت الکترونیکی از طریق پرتال سازمان به اداره امور مالیاتی ذیربط تحت عنوان گزارش معاملات فصلی ارسال فرمایند.

تخلفات و جرائم موضوع ماده ۱۶۹ مکرر و تبصره های ذیل آن :

عدم انجام تکالیف قانونی در خصوص ماده ۱۶۹ مکرر و یا استفاده غیر قانونی از کد اقتصادی دیگران موجب تعلق جریمه هایی به شرح زیر می گردد :

۱- عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد

یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود

مشمول جریمه ای معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

۲- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره

مشمول جریمه ای معادل یک درصد (۱%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود.

جریمه مذکور غیر قابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود .

۳- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و

همچنین جرایم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است

مسئولیت تضامنی خواهند داشت .

۴- در صورتی که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود.

تبصره: در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند،

چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک و نیم ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید

مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.

۵- اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای (الف)  و (ب) ماده (۹۵) این قانون

مکلف به نگهداری صورت حساب های مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعد از آن می باشند

و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند.

در غیر این صورت مشمول جریمه ای معادل ده درصد(۱۰%) صورت حساب های ارائه نشده خواهند بود.

۶- هرگونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع دستورالعمل ماده ۱۶۹

در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی،

مطابق با قانون مبارزه با پولشویی ،

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید .

نکته: در صورتی که رعایت موارد مذکور در ماده فوق بنا به تشخیص هیأت حل اختلاف مالیاتی از عهده مؤدی خارج بوده باشد مشمول بی اعتباری دفاتر و جرایم مربوط حسب مورد نخواهد بود

نحوه رسیدگی و مطالبه جرائم توسط ادارات امور مالیاتی و تکلیف مودیان :

ادارات امور مالیاتی مربوط، مکلفند فهرست معاملات و هرگونه اسناد و مدارک مرتبط با شماره اقتصادی را مورد بررسی قرار دهند

و نیز براساس اختیارات قانونی و وفق مفاد دستور العمل ماده ۱۶۹ مکرر و رعایت سایر مقررات قانونی ضمن اعلام نظارت دوره ای

و کنترل مستمر بر جریان فعالیتهای اقتصادی مودیان،

بررسیهای لازم را در صورت دوره های فصلی و سالانه از اشخاص مشمول این دستور العمل بعمل آورند .

چنانچه ماموران مالیاتی در بررسی های دوره ای و یا رسیدگی های بعمل آمده

با تخلفات ذکر شده مواجه شدند، ضمن تنظیم گزارش تخلفات،

جرائم متعلق را با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم مطالبه نمایند .

مودی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند.

در غیر اینصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رای به هیات حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.

رای هیات مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و جریمه مذکور غیرقابل بخشش است

و از طریق مقررات اجرائی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.

چنانچه ادارات امور مالیاتی ذیربط موضوع رسیدگی، به موارد تخلفی مانند جعل، تقلب،

معاملات غیر واقعی و تبانی و سوء استفاده راجع به صورتحساب و شماره اقتصادی برخورد نمایند،

موظفند از طریق اداره کل ذیربط به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش نمایند

تا عندالاقتضاء متخلفین تحت پیگیرد قضائی قرار گیرند . اقدام به تعقیب قضائی، مانع مطالبه وصول جرائم مالیاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر نخواهد بود .

نکات مهم :

در ذیل به اهم مواردی که می بایست کلیه دستگاههای اجرایی و همچنین اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی

درخصوص انجام تکالیف و وظایف در اجرای صحیح قانون برای ارسال فهرست معاملات فصلی رعایت نمایند ذکر می شود :

۱- کلیه دستگاه های اجرائی مکلفند :

فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهای خود را تا یک و نیم ماه پس از پایان هر فصل

و همچنین حسب مورد تا یک ماه از تاریخ انجام معامله به صورت الکترونیکی از طریق پورتال سازمان امور مالیاتی ارسال

در ادامه بخوایند :  کلیات ارزش افزوده

و یا در قالب فایل تولید شده به اداره امور مالیاتی ذیربط تحویل نمایند.

اطلاعات صورت حساب های صادره باید با نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی مطابقت داشته باشد .

توضیح: نکته ای که ذکر آن در اینجا ضروری است این است که

اگر انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی ار فصول قرار گیرد، روش کار بدین شکل است که می بایست

برای فصل شمسی فوق، دو فهرست معامله تنظیم و ارسال نمود ،

به عنوان مثال چنانچه پایان سال مالی شرکتی ۱۵ مرداد ماه باشد باید در آن فصل دو گزارش خرید و فروش ارسال شود

که دوره گزارش اول از ابتدای تیر ماه تا ۱۵ مرداد و تاریخ گزارش دوم از ۱۶ مرداد تا ۳۱ شهریور می باشد.

۲- درخصوص خریدهای تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک

که در تبصره یک ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات اعلام شده ،

فقط باید معاملات مذکور را طی یک سطر در فهرست سه ماهه خرید بصورت تجمیعی درج نمود.

شایان ذکر است همین موارد درخصوص فروش تا میزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب،

عیناً به روش خرید قابل اجراست حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۴ مبلغ ۱۳،۹۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

۳- تا زمانی که برای اشخاص مذکور شماره اقتصادی صادر نشده باشد

باید برای اشخاص حقیقی از شماره ملی و اشخاص حقوقی از شناسه ملی بجای شماره اقتصادی استفاده شود.

تاریخ لازم الاجرا برای آیین نامه اجرایی جدید معاملات فصلی

با اینکه تاریخ اجرای آیین نامه اجرایی جدید معاملات فصلی از ابتدای فصل بهار۹۵ می باشد

اما نحوه ارسال فهرست معاملات فصل بهار و تابستان سال ۵۹

کماکان مطابق مقررات و دستورالعملهای قبلی صادره سازمان امور مالیاتی است .

اشخاص مشمول ارسال معاملات فصلی

 1. کلیه اشخاص حقوقی.
 2. اشخاص حقیقی که بر اساس ۶ مرحله فراخوان مشمول اجرای مالیات بر ارزش افزوده شده اند.
 3. اشخاص حقیقی دارای بیش از ۳۰میلیارد ریال فروش کالا و خدمات در سال.
 4. اشخاص حقیقی که ۱۰ برابر درآمد مشمول مالیات قطعی شده آنها در سال ۹۱ بیش از ۳۰ میلیارد ریال است.

مهلت ارسال معاملات فصلی

مهلت ارسال فهرست معاملات هر فصل تا یکماه و نیم پس از پایان هر فصل میباشد.

 • فصل بهار تا ۱۵ مرداد
 • فصل تابستان تا ۱۵ آبان
 • فصل پاییز تا ۱۵ بهمن
 • فصل زمستان تا ۱۵ اردیبهشت سال بعد

نصاب معاملات فصلی

قبلا” برای کلیه معاملات(شامل خرید و فروش) زیر ۱۰% نصاب معاملات کوچک دولتی ،

نیاز به ثبت شماره اقتصادی طرف معامله نبود اما در آیین نامه جدید شرایط محدود شده به این شکل که:

 1. ثبت تجمیعی و بدون شماره اقتصادی محدود به عملیات خرید بوده و شامل فروش نمیباشد.
 2. فقط اشخاص حقیقی را میتوان بصورت تجمیعی ثبت نمود و کلیه اشخاص حقوقی حتی اگر معامله با آنها زیر نصاب باشد را باید با شماره اقتصادی و بصورت غیر تجمیعی ثبت نمود.
 3. نصاب از ۱۰% به ۵% کاهش یافته است.

بدین صورت ؛ در سال ۹۵ که نصاب معاملات کوچک دولتی ۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال است تا ۵% آن

یعنی۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال برای خریدهای از اشخاص حقیقی نیاز به ثبت شماره اقتصادی نبوده

و میتوان آن معاملات را بصورت تجمیعی ثبت نمود.

مهلت رسیدگی معاملات فصلی

طبق آیین نامه اجرایی جدید ماده ۱۶۹ مکرر ؛

مهلت رسیدگی سازمان امور مالیاتی به چگونگی انجام تعهدات مودیان، ۵ سال تعیین شده است.

بدین صورت ؛ نگهداری اسناد و دفاتر و مدارک حسابداری حداقل تا ۵ سال جهت رسیدگی معاملات فصلی اجباری میباشد.

البته رسیدگی ارزش افزوده نیز تاکنون فاقد سقف زمانی میباشد.

جرائم عدم انجام تکالیف قانونی مقرر در ماده ۱۶۹ :

 1. عدم صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات- ۱% مبلغ مورد معامله
 2. عدم درج شماره اقتصادی خود یا طرف معامله- ۲% مبلغ مورد معامله
 3. استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود- ۲% مبلغ مورد معامله
 4. عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی طبق روشهای تعیین شده ۱% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است.

تبصره : درصورت انجام همزمان تخلفات ردیف ۱ و ۲ در هر معامله ،

جریمه قابل محاسبه و مطالبه حداکثر معادل ۲% مبلغ همان معامله میباشد. برای انجام تکالیف قانونی صبور باشند!

اگر جزء آن دسته از مودیانی هستید که تکالیف قانونی خود را در اولین زمانها انجام میدهید ،

بدانید که برای ثبت گزارش معاملات فصل بهار۹۵، بایستی شکیبا باشید

زیرا سازمان امور مالیاتی هنوز در صفحه ثبت گزارش سامانه معاملات فصلی،سال ۹۵ را ایجاد ننموده است.

در تهیه و ارسال لیست های مورد اشاره موارد ذیل دقیقا رعایت گردد :

 • لازم است فرم نمونه به تفکیک مشتری و نوع کالا و خدمات فروش رفته و تهیه و ارسال شود و همچنین برگشت از فروش را به تفکیک مشتری و نوع کالای فروش رفته در فرم نمونه بصورت جداگانه تهیه و ارسال شود.
 • در ستون کد کالا و خدمات و کد آدرس مطلقا” چیزی نوشته نشود.
 • در ستون نام خریدار/فروشنده نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی و نام شخص حقوقی بطور کامل قید گردد.
 • در ستون شرح کالا و خدمات نوع کالای فروخته شده / خریداری شده و همچنین نوع خدمات ارائه شده بصورت کامل معرفی گردد و از بیان اختصاری نوع کالا و خدمات خودداری گردد .
 • شرکتهایی که فعالیت آنها عمدتاً ارائه خدمات می باشد در ستون مربوط به شرح کالا و خدمات صراحتاً نوع فعالیت ارائه شده خود را مشخص نمایند.
 • کلیه اشخاص فوق الذکر مکلفند لیستهای خرید ، فروش ، پرداخت و دریافت خود را به تفکیک تهیه و تنظیم و تحویل نمایند.
 • کلیه اشخاص حقوقی/حقیقی که به فعالیت پیمانکاری اشتغال دارند مکلفند صورت دریافت قراردادهای خود را بر اساس فرم نمونه تکمیل و اعلام نمایند.
 • کلیه اشخاص حقیقی/حقوقی مکلفند لیست کلیه قراردادهای مربوط به اجاره و انبارداری و . . . را به ادارات نظارت و پیگیری یا اطلاعات و خدمات مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.
در ادامه بخوایند :  خانه‌های خالی مشمول مالیات

– حوزه های مالیاتی نیز مکلفند در صورت عدم ارائه اطلاعات مربوط به هریک از مندرجات این اطلاعیه

از ارائه هر گونه خدمات و تسهیلات مالیاتی به اشخاص مزبور خودداری نمایند.

تبصره : کلیه صادرکنندگان ، بیمارستانها و شرکتهای تعاونی مصرف و مسکن مکلفند فقط لیست خریدهای خود را اعلام نمایند.

– کلیه وارد کنندگان مکلفند فقط لیست فروشهای خود را اعلام نمایند .

در صورت عدم صدور صورتحساب –فروش کالا و یا عدم ارسال فهرست خلاصه معاملات (فروش ، خرید ، خدمات و قرارداد)

مطابق فرمهای نمونه و همچنین صدور یا ارائه فرمهای خلاف واقع ازسوی مودیان مالیاتی

مشمول مقررات ماده ۲۳۰ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد . بدیهی است با متخلفین برابر مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

ماده ۲۳۰ ق .م .م مصوب ۱۳۶۶

در مواردی که مدارک و اسناد حاکی ازتحصیل درآمد نزد اشخاص مذکور در ماده ۲۳۱ این قانون موجود باشد اشخاص ثالث مکلفند با مراجعه و مطالبه ماموران تشخیص ، دفاتر و همچنین اصل یا رونوشت اسناد مربوط و هرگونه اطلاعات مربوط به درآمد مودی یا مشخصات او را ارائه دهند وگرنه درصورتیکه در اثر این استنکاف آنها زیانی متوجه دولت شود به جبران زیان وارده به دولت محکوم خواهند شد مرجع ثبوت استنکاف اشخاص ثالث و تعیین زیان وارده به دولت مراجع صالحه قضایی است که با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی خواهند نمود .

دو روش برای ثبت و ارسال اطلاعات معاملات فصلی در سامانه پیش بینی شده است.

۱- روش برخط (online):

این روش برای آن دسته از مودیانی می باشد که در سامانه الکترونیکی ثبت نام مودیان ،

حداقل مرحله پیش ثبت نام و اعتبار سنجی مربوطه را پشت سر گذاشته

و کد کاربری و کلمه عبور مرحله دوم را از طریق پاکات پستی مخصوص مربوطه دریافت نموده اند.

برای این دسته از مودیان گرامی با ورود به سامانه، امکان ثبت هر یک از فرم های زیر برحسب نوع اطلاعات فراهم می باشد.

 • ثبت گزارش خرید
 • ثبت گزارش فروش
 • ثبت اطلاعات پرداخت قراردادها
 • ثبت گزارش امتناع

پس از تکمیل اطلاعات هر فرم با استفاده از ثبت نهایی، اطلاعات در سیستم ثبت و امکان هیچگونه تغییر یا ورود مجدد نیست.

۲- روش غیر برخط (offline):

مودیانی که از سیستم های رایانه ای خرید و فروش استفاده می نمایند،

میتوانند در سامانه اینترنتی سازمان امور مالیاتی قالب مورد نظر این سازمان را با هماهنگی متخصصین مربوطه

به ویژه تولید کنندگان این گونه نرم افزارها به طور مستقیم از سیستم کامپیوتری خود دریافت

و در قالب مذکور وارد(Import) نمایند،

و با استفاده از نرم افزار کنترلی و ارسال اطلاعات با اتصال به شبکه اینترنت

مبادرت به ارسال اطلاعات به طور یکجا نموده و رسید دریافت نمایند.

برای اتصال به سامانه آنلاین از چه مرورگری استفاده میشود؟

پاسخ : Internet Explorer 8 یا بالاتر

آیا دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل ۱۶۹ مکرر می باشند؟

پاسخ : بر اساس دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر

کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بند “الف” و “ب” ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم از جمله دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای دستورالعمل مذکور می باشند.

دفاتر اسناد رسمی برای اجرای ماده ۱۶۹ مکرر معاملات فصلی مکلف به ارسال چه اطلاعاتی هستند؟

پاسخ : دفاتر اسناد رسمی باید مبالغ دریافتی بابت ثبت قراردادها ، معاملات ، اسناد و … را

که تحت هر عنوان از جمله “کارمزد” و “حق التحریر” از مشتریان برای انجام امور مربوطه دریافت می نمایند

در فهرست فروش و کلیه هزینه ها بابت خریدهای انجام پذیرفته را در فهرست خرید ثبت و ارسال نمایند.

لازم به توضیح است ارسال مبالغ قرارداد بین متعاملین ، متصالحین و … به هیچ عنوان ضروری نیست

و ارتباطی با تکالیف دفاتر اسناد رسمی در اجرای ماده مذکور را ندارد.

مشمولین اجرای دستور ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم چه اشخاصی هستند؟

پاسخ (بند۱۵) : صاحبان دفاتر اسناد رسمی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
اشتراک گذاری:
حسابداری نمیتواند خیلی پیچیده و مبهم باشد، بلکه کلیه روشها و اصول آن باید کاملاً علمی، قابل درک و همگام با رشد صنعت و مردم باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *