قانون کار (فصل دهم)

شورای عالی کار

فصل دهم- شورای عالی کار

ماده ۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود .

وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

 

اعضای شورا عبارتند از :

الف- وزیر کار و امور اجتماعی ، که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت .

ب- دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسایل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب هیات وزیران

که یک نفر از آنان از اعضای شورای عالی صنایع انتخاب خواهد شد .

ج- سه نفر از نمایندگان کارفرمایان (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کارفرمایان .

د- سه نفر از نمایندگان کارگران (یک نفر از بخش کشاورزی) به انتخاب کانون عالی شوراهای اسلامی کار .

 

این شورا از افراد فوق تشکیل که به استثنای وزیر کار و امور اجتماعی

بقیه اعضای آن برای مدت دو سال تعیین و انتخاب می گردند و انتخاب مجدد آن بلامانع است .

 

تبصره- هر یک از اعضای شرکت کننده در جلسه دارای یک رای خواهند بود .

 

ماده ۱۶۸- شورای عالی مربوط به کار هر ماه حداقل یک بار تشکیل جلسه می دهد .

در صورت ضرورت ، جلسات فوق العاده به دعوت رییس و یا تقاضای سه نفر از اعضای شورا تشکیل می شود .

جلسات شورا با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با اکثریت آرا معتبر خواهد بود .

 

ماده ۱۶۹- شورای عالی کار دارای یک دبیرخانه دایمی است .

کارشناسان مسایل کارگری و اقتصادی و اجتماعی و فنی دبیرخانه ،

در ادامه بخوایند :  هزینه قابل قبول

مطالعات مربوط به روابط و شرایط کار و دیگر اطلاعات مورد نیاز را تهیه و در اختیار این شورا قرار می دهند .

تبصره- محل دبیرخانه این شورا در وزارت کار و امور اجتماعی است .

مسئول دبیرخانه به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی و تصویب شورای کار انتخاب می شود ،

که به عنوان دبیر شورا ، بدون حق رای در جلسات شورای کار شرکت خواهد کرد .

 

ماده ۱۷۰- دستورالعمل های مربوط به چگونگی تشکیل و نحوه اداره شورای عالی کار و وظایف دبیرخانه شورا

و همچنین نحوه انتخاب اعضای اصلی و علی البدل کارگران و کارفرمایان در این شورا

به موجب مقرراتی خواهد بود که حداکثر ظرف دو ماه

از تاریخ تصویب این قانون توسط وزیر کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *