دارایی های ثابت مشهود

دارایی های ثابت

دارایی های ثابت مشهود

دارایی های ثابت ، دارایی هایی هستند که موجودیت عینی داشته و عملیاتی نیز می باشند . از قبیل زمین،ساختمان و ماشین آلات.

 

خود این دارائی ها نیز به سه دسته تقسیم می شوند ؛

۱- دارایی های استهلاک پذیر

۲- دارایی های استهلاک ناپذیر

۳- دارایی های نقصان پذیر

 

۱- دارایی های استهلاک پذیر :

این دارایی ها دارای عمر اقتصادی معین و محدودی می باشند. و طی عمر برآوردی خودشان مستهلک می شوند .

 

۲- دارایی های استهلاک ناپذیر :

این دارایی ها عمر نامحدودی دارند و در اثر استفاده تحلیل نمیروند؛ مانند زمین.

 

۳- دارایی های نقصان پذیر :

این دارایی ها بر اثر استخراج تهی می شوند و به موجودی مواد یا کالا تبدیل می شوند .

از جمله جنگلها،معادن و ذخایر طبیعی است که در ترازنامه در گروهی جدا بعنوان معادن و ذخایر طبقه بندی می شوند . بنابراین، عمر طولانی؛ منابع آتی قابل اندازه گیری و استفاده در روال عادی عملیات سه ویژگی مهم دارایی های ثابت مشهود است .

 

اجزای بهای تمام شده دارایی ها

اصل بهای تمام شده ،شرکتها را ملزم میکند دارایی های ثابت مشهود خود را به بهای تمام شده ثبت نمایند .

بهای تمام شده دارایی های ثابت مشهود شامل کلیه مخارج متعارفی است .که صرف آماده سازی دارایی ها و امکان استفاده مناسب از آن در عملیات تجاری واحد اقتصادی می گردد .

بدین ترتیب قیمت تمام شده یک قلم از دارایی های ثابت مشهود متشکل از قیمت خرید شامل عوارض گمرکی ،مالیات های خرید و هرگونه مخارج مرتبط مستقیمی است .که برای رساندن دارایی به وضعیت قابل بهره برداری تحمل می شود .

 

روش های تحصیل دارایی های ثابت

  1. تحصیل دارایی ها به شکل نقد یا نسیه یا ترکیبی از هر دو
  2. تحصیل دارایی ها در ازای اسناد پرداختنی بلند مدت
  3. تحصیل دارایی ها با صدور سهام
  4. تحصیل دارایی ها به شکل یکجا
  5. تحصیل دارایی ها در قالب احداث یا ساخت
  6. تحصیل دارایی ها به صورت رایگان (در قالب اهدا)
  7. تحصیل دارایی ها به صورت معاوضه
در ادامه بخوایند :  اصول حسابداری

 

ثبت مخارج بعد از تحصیل دارایی

هزینه ها جاری مربوط به تعمیرات و نگه داری به جهت کم اهمیت بودن و به لحاظ آنکه فاقد ویژگی های مربوط به هزینه های سرمایه ای است.به محض وقوع ، به حساب هزینه دوره جاری انتقال یافته و در صورتحساب سود و زیان منعکس می گردد .

برای آنکه بتوان ویژگی قابلیت مقایسه صورت های مالی میان دوره ای را افزایش داد ، حسابداران از (روش ذخیره) استفاده می نمایند .

در روش ذخیره ، در پایان دوره های زمانی مشخص (مثلا دوره های یک ماهه یا سه ماهه یا شش ماهه) حساب (هزینه تعمیرات و نگه داری)بر حسب مبلغ برآوردی برای آن دوره ، بدهکار شده و در مقابل حساب (ذخیره تعمیرات و نگه داری) به همان مبلغ بستانکار می گردد.

 

کاهش ارزش اقتصادی دارایی ها:

الف – روش خط مستقیم

در این روش که ساده ترین روش برای محاسبه استهلاک است :

ارزش اسقاط را از بهای تمام شده کم کرده و حاصل را بر تعداد دوره یا سال تقسیم میکنیم .در حقیقت این روش ارتباط نزدیکی با زمان دارد .

 

ب – روش ساعات کارکرد

در این روش هزینه استهلاک هر دوره بر حسب میزان کارکرد واقعی مال تعیین می گردد .به عنوان مثال اگر ماشینی در دوره جاری دو برابر دوره قبل کار کند ، استهلاک آن در دوره جاری دو برابر محسوب میشود .

در این روش کارکرد مال یا دارایی تا زمان اسقاط آن بر حسب تعداد کل ساعات کار ،برآورد  و آنگاه نرخ استهلاک برای هر ساعت کار محاسبه می شود .

در ادامه بخوایند :  حسابداری اجاره

 

ج – روش میزان تولید

از این روش زمانی استفاده می شود که کارکرد یا فایده دارایی در طول مدت کار آن برحسب مقدار محصول قابل تولید برآورد گردد . در این روش استهلاک به مقدار محصولی که تولید می شود بستگی دارد .

در این روش مبلغی که بابت استهلاک به هر واحد محصول تعلق می گیرد ، ثابت باقی می ماند. در صورتی که در روش خط مستقیم ، با تغییر میزان تولید ، آنچه بابت اتسهلاک به هر محصول سرشکن می گردد ،متغیر است .

 

د – روش مجموع سنوات

در این روش پس از کسر کردن ارزش اسقاط از بهای تمام شده ، حاصل را در کسری که صورت و مخرج آن به صورت زیر بدست می آید ضرب میکنیم .

 

ه – روش مانده نزولی

در این روش نرخی ثابت را در طول عمر مال در ارزش دفتری آن (بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته) ضرب میکنند تا هزینه استهلاک دوره بدست آید .

 

کنار گذاری و واگذاری اموال

اموالی که دیگر مفید نمی باشند ممکن است از رده خارج شده و به فروش برسند یا با سایر دارایی های ثابت معاوضه گردد.

برای این کار حساب استهلاک انباشته دارایی معادل کل استهلاک تا تاریخ خروج بدهکار و حساب دارایی به بهای تمام شده بستانکار می گردد .

 

چگونگی گزارشگری دارایی ها

معمولا شرکت ها درایی های ثابت خود را در ترازنامه تحت عنوان دارایی ها ثابت مشهود گزارش می کنند .

شرکت ها مانده سرفصل های مهم دارایی نظیر زمین ، ساختمان و تجهیزات و استهلاک انباشته مربوط به دارایی های استهلاک پذیر را در سرفصل های اصلی تر به صورت تجمعی در ترازنامه یا یادداشت های همراه افشا می کنند . به علاوه شرکت ها باید روش های مورد استفاده استهلاک را افشا کنند .

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *