مشخصات دفاتر قانونی

دفاتر روزنامه

مشخصات دفاتر قانونی – آیین نامه تحریر دفاتر

ماده ۲ )  دفاتر قانونی مشمول این آیین‏ نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها.

دفاتر روزنامه و کل مطابق مقررات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ از طرف نماینده اداره ثبت اسناد و دفتر مشاغل از طرف ادارات امور مالیاتی ذیربط حسب مورد امضا پلمپ و ثبت گردیده و به فارسی تحریر شده ‏باشد.

 

تبصره ۱ ـ  اشتباه در شماره‏ گذاری صفحات و همچنین اشتباهات ناشی از پلمپ دفاتر در مراجع مذکور موجب بی ‏اعتباری دفاتر نخواهد بود.

 

تبصره ۲ ـ  نوشتن دفاتر با وسایلی که به‏ سهولت قابل محو است (مانند مواد گرافیک) ممنوع است.

 

تبصره ۳ ـ  ادارات امور مالیاتی موظفند فهرست دفاتر ثبت و پلمپ ‏شده واصله از اداره ثبت اسناد و همچنین فهرست دفاتر مشاغل ثبت و امضا شده از ناحیه خود را به ادارات امور مالیاتی مربوط ارسال نمایند.

 

ماده ۳ )  مؤدیان مشمول این آیین ‏نامه مکلفند برای هر سال مالی، فقط از دفاتر امضای پلمپ و ثبت ‏شده ظرف یک سال قبل استفاده نمایند، مگر اینکه در اثنای سال به ‏علت تمام‏ شدن دفاتر نیاز به دفاتر جدید باشد که در این‏صورت مجاز هستند دفاتر جدید امضا، پلمپ و ثبت نمایند و با رعایت مقررات ماده ۱۶ این آیین‏ نامه ادامه عملیات مالی را در دفاتر جدید ثبت کنند.

درج تعداد و مشخصات دفاتر مأخوذه برای استفاده در هر سال مالی در اظهارنامه مالیاتی مربوط آن سال الزامی است.

در ادامه بخوایند :  نحوه بستن حساب های مالی

 

دفاتر روزنامه

ماده ۴ )  دفتر روزنامه دفتری است که اشخاص حقوقی یا حقیقی کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی خود را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته ‏شده حسابداری و به ‏ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت نمایند.

تبصره ـ  نگهداری دفتر روزنامه واحد برای ثبت کلیه عملیات و یا دفاتر روزنامه متعدد برای هر بخش از عملیات مجاز است.

 

دفتر کل

ماده ۵ )  دفتر کل دفتری است که عملیات ثبت‏ شده در دفتر یا دفاتر روزنامه برحسب سرفصل یا کدگذاری حسابها در صفحات مخصوص آن ثبت می‏شود به ‏ترتیبی که تنظیم حساب سود و زیان و ترازنامه از آن امکان‏ پذیر باشد.

 

دفتر مشترک روزنامه و کل

ماده ۶ )  دفتر مشترک روزنامه و کل دفتری است که دارای ستون هایی برای سرفصل حسابهای متفاوت باشد به‏ طوری‏که اشخاص حقوقی و حقیقی با ثبت و نگهداری دفتر مذکور برطبق اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری، بتوانند نتایج عملیات خود را از آن استخراج و حساب سود و زیان و ترازنامه تهیه نمایند.

 

دفتر مشاغل

ماده ۷ )  دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) دفتری است که حداقل دارای ستون هایی برای درج تاریخ، شرح معاملات، درآمد، هزینه و دارایی‏ های قابل استهلاک باشد و معاملات مذکور به‏ ترتیب تاریخ وضوع در آن ثبت گردد به‏ طوری‏که در پایان سال تعیین جمع درآمد و هزینه شغلی مؤدی و تنظیم حساب سود و زیان از آن امکان ‏پذیر باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *