۱۳۹۶-۱۲-۲۸
عوارض و سایر وجوه

تکلیف سایر قوانین

برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است .
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
مالیات نقل و انتقال

سایر مالیات و عوارض

مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد (۱ %) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱ %) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود.
۱۳۹۶-۱۲-۰۶
حقوق گمرکی

حقوق ورودی گمرک

ماده ۴۱ : حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴ %) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می شود .
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
عوارض

عوارض کالاها و خدمات

ماده ۳۸ : نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون ، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون ، به شرح زیر تعیین می گردد : الف ) کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (۱۶) این قانون ، یک و نیم درصد (۱/۵ %)
۱۳۹۶-۱۱-۱۵
مؤدیان

سایر مقررات

مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نماید.
۱۳۹۶-۱۱-۱۴
سازمان امور مالیاتی

اختیارات سازمان مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهدبود.
۱۳۹۶-۱۰-۳۰
مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند.
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
مأخذ محاسبه مالیات

مأخذ محاسبه مالیات

مأخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
مشمول مالیات

معافیت ارزش افزوده

صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.
۱۳۹۶-۰۸-۱۸
ارزش افزوده

کلیات ارزش افزوده

ماده۱ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون (ارزش افزوده) می‌باشد. ماده۲ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.
حساب کاربری
Secured By miniOrange