مالیات ارزش افزوده

///مالیات ارزش افزوده
۲۸ ۱۲, ۱۳۹۶

تکلیف سایر قوانین

توسط |۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۸:۰۰:۲۰اسفند ۲۸ام, ۱۳۹۶|قوانین, مالیات ارزش افزوده|

برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون ، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است .

۱۴ ۱۲, ۱۳۹۶

سایر مالیات و عوارض

توسط |۱۳۹۶/۱۲/۱۴ ۱۲:۲۷:۱۲اسفند ۱۴ام, ۱۳۹۶|قوانین, مالیات ارزش افزوده|

مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی ، کارگاهی ، معدنی ، کشاورزی ، شناورها ، موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ، حسب مورد معادل یک درصد (۱ %) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱ %) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود.

۶ ۱۲, ۱۳۹۶

حقوق ورودی گمرک

توسط |۱۳۹۶/۱۲/۶ ۱۹:۲۵:۲۲اسفند ۶ام, ۱۳۹۶|قوانین, مالیات ارزش افزوده|

ماده ۴۱ : حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴ %) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می شود .

۲۳ ۱۱, ۱۳۹۶

عوارض کالاها و خدمات

توسط |۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ۱۶:۰۷:۰۴بهمن ۲۳ام, ۱۳۹۶|قوانین, مالیات ارزش افزوده|

ماده ۳۸ : نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون ، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (۱۶) این قانون ، به شرح زیر تعیین می گردد : الف ) کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (۱۶) این قانون ، یک و نیم درصد (۱/۵ %)

۱۵ ۱۱, ۱۳۹۶

سایر مقررات

توسط |۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ۱۸:۰۸:۳۸بهمن ۱۵ام, ۱۳۹۶|قوانین, مالیات ارزش افزوده|

مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، ماشین های صندوق و سایر وسایل و روش های نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نماید.

۱۴ ۱۱, ۱۳۹۶

اختیارات سازمان مالیاتی

توسط |۱۳۹۶/۱۱/۱۴ ۱۵:۲۵:۰۰بهمن ۱۴ام, ۱۳۹۶|قوانین, مالیات ارزش افزوده|

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند در ایجاد تشکیلات استانی بدون رعایت سطح تقسیمات کشوری و متناسب با توان اقتصادی هر استان (منطقه) اقدام نماید. این تشکیلات پیشنهادی پس از تأیید رئیس جمهور قابل اجراء خواهدبود.

۳۰ ۱۰, ۱۳۹۶

مؤدیان مالیاتی

توسط |۱۳۹۶/۱۰/۳۰ ۱۴:۵۲:۴۰دی ۳۰ام, ۱۳۹۶|قوانین, مالیات ارزش افزوده|

مؤدیان مالیاتی مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون، صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به‌ ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود، صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند.

۱ ۱۰, ۱۳۹۶

مأخذ محاسبه مالیات

توسط |۱۳۹۶/۱۰/۱ ۱۲:۴۴:۰۹دی ۱ام, ۱۳۹۶|قوانین, مالیات ارزش افزوده|

مأخذ محاسبه مالیات ، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهدبود. در مواردی که صورتحساب موجود نباشد و یا از ارائه آن خودداری شود و یا به‌موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آنها واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات می‌باشد.

۲۵ ۰۸, ۱۳۹۶

معافیت ارزش افزوده

توسط |۱۳۹۶/۸/۲۵ ۲۰:۰۰:۵۵آبان ۲۵ام, ۱۳۹۶|قوانین, مالیات ارزش افزوده|

صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات موضوع این قانون نمی‌باشد و مالیاتهای پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (درمورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد.

۱۸ ۰۸, ۱۳۹۶

کلیات ارزش افزوده

توسط |۱۳۹۶/۸/۱۸ ۲۱:۳۳:۲۴آبان ۱۸ام, ۱۳۹۶|قوانین, مالیات ارزش افزوده|

ماده۱ـ عرضه کالاها و ارائه خدمات در ایران و همچنین واردات و صادرات آنها مشمول مقررات این قانون (ارزش افزوده) می‌باشد. ماده۲ـ منظور از مالیات در این قانون به استثناء موارد مندرج در فصول هشتم و نهم، مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد.