۱۳۹۶-۱۲-۲۸
عوارض و سایر وجوه

تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء

عوارض و سایر وجوه ,شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نماید .
۱۳۹۶-۱۲-۱۴
مالیات نقل و انتقال

سایر مالیات ها و عوارض خاص

مالیات نقل و انتقال انواع خودرو به استثناء ماشین های راهسازی،کارگاهی،معدنی،کشاورزی،شناورها،موتور سیکلت و سه چرخه موتوری اعم از تولید داخل یا وارداتی ،حسب مورد معادل یک درصد (۱ %) قیمت فروش کارخانه (داخلی) و یا یک درصد (۱ %) مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آنها تعیین می شود .
۱۳۹۶-۱۲-۰۶
حقوق گمرکی

حقوق ورودی گمرک

حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴ %) ارزش گمرکی کالاها تعیین می شود . به مجموع این دریافتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوطه توسط هیأت وزیران تعیین می شود حقوق ورودی اطلاق می شود .
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
عوارض

عوارض کالاها و خدمات

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید.
۱۳۹۶-۱۱-۱۵
مؤدیان مشمول مالیات

سایر مقررات ارزش افزوده

مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نماید .
۱۳۹۶-۱۱-۱۴
سازمان امور مالیاتی

اختیارات سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی می‌تواند حسابرسی مالیات ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید.
۱۳۹۶-۱۰-۳۰
مؤدیان مالیاتی

وظایف و تکالیف مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود،تقدیم کنند.
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
مأخذ محاسبه مالیات

مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه مالیات

مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا به علاوه حقوق ورودی مندرج در اوراق گمرکی.
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
معافیت ها

معافیت های مالیات ارزش افزوده

در ماده۱۲ و ماده ۱۳ قانون مالیات ارزش افزوده عرضه برخی کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
Secured By miniOrange