۱۳۹۶-۱۱-۲۳
عوارض

عوارض کالاها و خدمات

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید.
۱۳۹۶-۱۱-۱۵
مؤدیان مشمول مالیات

سایر مقررات ارزش افزوده

مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نماید .
۱۳۹۶-۱۱-۱۴
سازمان امور مالیاتی

اختیارات سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی می‌تواند حسابرسی مالیات ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید.
۱۳۹۶-۱۰-۳۰
مؤدیان مالیاتی

وظایف و تکالیف مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود،تقدیم کنند.
۱۳۹۶-۱۰-۰۱
مأخذ محاسبه مالیات

مأخذ ،نرخ و نحوه محاسبه مالیات

مأخذ محاسبه مالیات واردات کالا، عبارت است از ارزش گمرکی کالا به علاوه حقوق ورودی مندرج در اوراق گمرکی.
۱۳۹۶-۰۸-۲۵
معافیت ها

معافیت های مالیات ارزش افزوده

در ماده۱۲ و ماده ۱۳ قانون مالیات ارزش افزوده عرضه برخی کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
۱۳۹۶-۰۸-۱۸
تعاریف مالیات بر ارزش افزوده

کلیات و تعاریف مالیات بر ارزش افزوده

ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.