قانون کار

۱۰ ۰۲, ۱۳۹۸

تاریخچه روز کارگر

توسط |۱۳۹۸/۲/۱۰ ۱۰:۲۴:۰۸اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۸|قانون کار, قوانین|

مناسبت اول مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶ و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند.

۱ ۰۸, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل دوازدهم)

توسط |۱۳۹۷/۸/۱ ۹:۵۵:۵۸آبان ۱ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد به منظور تامین کادر متخصص سرپرستی در صورت لزوم به افرادی که در واحدها به عنوان سرپرست تعیین شده اند آموزش های لازم را در زمینه مسایل ناظر به روابط انسانی ، روابط کار و ایمنی و بهداشت کار خواهند داد .

۱۹ ۰۷, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل یازدهم)

توسط |۱۳۹۷/۷/۱۹ ۱۲:۳۰:۵۱مهر ۱۹ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

ماده ۱۷۱- متخلفان از تکالیف مقرر در این قانون به مجازات حبس یا جریمه نقدی و یا هر دو محکوم خواهد شد .در صورتی که تخلف از انجام تکالیف قانونی سبب وقوع حادثه ای گردد که منجر به عوارضی مانند نقص عضو و یا فوت کارگر شود ، دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات های مندرج در این فصل ، نسبت به این موارد طبق قانون تعیین تکلیف نماید .

۱۷ ۰۶, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل دهم)

توسط |۱۳۹۷/۶/۱۷ ۹:۰۰:۴۷شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

ماده ۱۶۷- در وزارت کار و امور اجتماعی شورایی به نام شورای عالی کار تشکیل می شود . وظیفه شورا انجام کلیه تکالیفی است که به موجب این قانون و سایر قوانین مربوطه به عهده آن واگذار شده است.

۲ ۰۳, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل نهم)

توسط |۱۳۹۷/۳/۲ ۱۱:۴۸:۳۶خرداد ۲ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

هرگونه اختلاف کارفرما و کارگر یا کارفرما با کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی باشد در مرحله اول سازش مستقیم است.

۲۰ ۰۲, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل هشتم)

توسط |۱۳۹۷/۲/۲۰ ۱۱:۰۸:۵۷اردیبهشت ۲۰ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

در کارگاه هایی که برای مدت محدود به منظور انجام کاری معین (راه سازی و مانند آن) دور از مناطق مسکونی ایجاد می شوند ، کارفرمایان موظفند سه وعده غذای مناسب و ارزان قیمت (صبحانه ، نهار و شام) برای کارگران خود فراهم نمایند

۱۰ ۰۲, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل هفتم)

توسط |۱۳۹۷/۲/۱۰ ۸:۱۰:۲۴اردیبهشت ۱۰ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

هدف از مذاکرات دسته جمعی ، پیشگیری و یا حل مشکلات حرفه ای و یا شغلی و یا بهبود شرایط تولید و یا امور رفاهی کارگران است که ازطریق تعیین ضوابطی برای مقابله با مشکلات و تامین مشارکت طرفین در حل آنها در سطح کارگاه،حرفه و یا صنعت با توافق طرفین تحقق مییابد.

۴ ۰۲, ۱۳۹۷

۱۱ اردیبهشت,کارگران تعطیل هستند

توسط |۱۳۹۷/۲/۴ ۲۱:۳۰:۰۱اردیبهشت ۴ام, ۱۳۹۷|اخبار, اخبار حسابداری, قانون کار, قوانین|

کارگران مشمول قانون کار ، ۱۱ اردیبهشت سال ۹۷ را به دلیل تقارن با روزجهانی کارگر، سرکار نمی‌روند.به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در ماده ۶۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران روز ۱۱ اردیبهشت ماه هر سال به مناسبت روز جهانی کارگر ثبت شده است که این روز برای تمام کارگران مشمول قانون کار تعطیل رسمی به حساب می‌آید.طبق این ماده از قانون، کارفرمایان حق به کارگیری کارگران خود را در این روز ندارند، مگر آنکه حضور آنان با توافق کارگر و پرداخت اضافه‌کاری روز تعطیل میسر شود.

۳ ۰۲, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل ششم)

توسط |۱۳۹۷/۲/۳ ۸:۱۰:۵۹اردیبهشت ۳ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

در اجرای اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع وقانونی و بهبود وضع اقتصادی کارگران و کارفرمایان، که خود متضمن حفظ منافع جامعه باشد، کارگران مشمول قانون کار و کارفرمایان یک حرفه یا صنعت میتوانند مبادرت به تشکیل انجمنهای صفی نمایند.

۲۶ ۰۱, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل پنجم)

توسط |۱۳۹۷/۱/۲۶ ۱۴:۰۳:۱۲فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

ماده ۱۰۷ : در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار ونیز بالا بردن دانش فنی کارگران وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است مراکز کارآموزی و امکانات آموزشی لازم را فراهم سازد.

۱۲ ۰۱, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل چهارم)

توسط |۱۳۹۷/۱/۱۲ ۱۴:۰۰:۳۵فروردین ۱۲ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل هائی که ازطریق شورای عالی حفاظت فنی(جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی تدوین می شود، برای کلیه کارگاهها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.

۳ ۰۱, ۱۳۹۷

قانون کار (فصل سوم)

توسط |۱۳۹۷/۱/۳ ۸:۰۵:۲۷فروردین ۳ام, ۱۳۹۷|قانون کار, قوانین|

ماده ۳۴ : کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوابار، ایاب وذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می نماید را حق السعی می نامند.

آپلود مطالب بیشتر