۱۳۹۷-۰۵-۱۷
تشریفات گمرکی

قانون امور گمرکی(بخش یازدهم)

در علم اقتصاد به صورت مشخص به ورود و خروج کالا که مخفیانه از مرزهای کشور وارد یا خارج شود و تشریفات گمرکی ندارد، قاچاق می‌گویند.  قاچاق چیزی است که ورود آن به کشور یا معاملهٔ آن از طرف دولت ممنوع است.کالای اقتصادی که مورد قاچاق قرار می‌گیرد را کالای قاچاق می‌نامند ، زیرا تشریفات گمرکی لازم را نیز انجام نداده است . شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می‌کنند را قاچاقچی یا سوداگر می‌گویند.
۱۳۹۷-۰۴-۱۳
قلمرو گمرکی

قانون امور گمرکی(بخش دهم)

عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.
۱۳۹۷-۰۲-۳۰
قاچاق

قانون امور گمرکی(بخش نهم)

هرگاه کالایی که ورود آن ممنوع است برای ورود قطعی با نام و مشخصات کامل و صحیح اظهار شود گمرک باید از ترخیص آن خودداری و به صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به طور مکتوب اخطار کند که حداکثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجی یا مرجوع کردن کالا با رعایت ضوابط اقدام نماید. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرک کالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن یا نماینده او ابلاغ مینماید.
۱۳۹۷-۰۲-۰۹
مرسولات

قانون امور گمرکی(بخش هشتم)

مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع میشود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است:مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه های تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.
۱۳۹۷-۰۲-۰۲
رویه گمرکی

قانون امور گمرکی(بخش هفتم)

ورود قطعی، رویه گمرکی است که براساس آن کالاهای وارده برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی با پرداخت حقوق ورودی و هزینه‌های انجام خدمات و با انجام کلیه تشریفات، ترخیص می‌شود.
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
تشریفات گمرکی

قانون امور گمرکی(بخش ششم)

تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
کالای متروکه

قانون امور گمرکی(بخش پنجم)

کالای متروکه و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ‌عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.
۱۳۹۶-۱۱-۲۹
انبارهاي گمركي

قانون امور گمرکی(بخش چهارم)

انبارهای گمرکی , اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل‌گیرنده کالا اداره می‌شود.
۱۳۹۶-۱۱-۱۷
شركتهاي حمل ‌و نقل

قانون امور گمرکی(بخش سوم)

مسؤولیت شرکتهای حمل‌ و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است.
Secured By miniOrange