قانون گمرک

۲۳ ۰۸, ۱۳۹۷

قانون گمرک(بخش چهاردهم)

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۳ ۱۵:۵۳:۱۲آبان ۲۳ام, ۱۳۹۷|قانون گمرک, قوانین|

اشخاصی که کالایی اعم از داخلی و خارجی را از آبهای سرزمینی مرزی گرفته و یا بیرون بیاورند باید آن را به نزدیکترین گمرک تحویل نمایند و گمرک مکلف است فوراً صورتمجلس حاکی از مشخصات و خصوصیات کالا را تنظیم و به امضاء یابنده برساند.گمرک مکلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در یک روزنامه کثیرالانتشار اعلام و تصریح نماید.

۸ ۰۸, ۱۳۹۷

قانون گمرک(بخش سیزدهم)

توسط |۱۳۹۷/۸/۸ ۱۵:۱۳:۵۸آبان ۸ام, ۱۳۹۷|قانون گمرک, قوانین|

اختلافات اشخاص با گمرک ها به درخواست مؤدی ابتدا در واحدهای ستادی گمرک ایران مورد اظهارنظر قرار میگیرد و درصورتی که مؤدی به اعتراض خود باقی باشد پرونده از طرف رئیس کل گمرک ایران و یا شخصی که به حکم وی به طور کتبی تعیین میگردد به کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی احاله میشود.

۲۹ ۰۷, ۱۳۹۷

قانون گمرک(بخش دوازدهم)

توسط |۱۳۹۷/۷/۲۹ ۱۱:۴۵:۲۶مهر ۲۹ام, ۱۳۹۷|قانون گمرک, قوانین|

گمرک ها موظفند کلیه پته ها، اظهارنامه ها و سایر اسناد گمرکی مربوط به ترخیص کالا را پس از امضاء پته یا پروانه، حداقل یکبار از نظر اجرای صحیح مقررات و اینکه وجوه گمرکی متعلقه به طور صحیح و کامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبینی قرار دهند.

۱۶ ۰۷, ۱۳۹۷

قانون گمرک(بخش یازدهم)

توسط |۱۳۹۷/۷/۱۶ ۱۹:۲۲:۴۵مهر ۱۶ام, ۱۳۹۷|قانون گمرک, قوانین|

کارگزار گمرکی در گمرک به شخصی اطلاق میشود که تشریفات گمرکی کالای متعلق به اشخاص دیگر را به وکالت از طرف آنان انجام دهد. حدود اختیارات وکیل باید به تفکیک در وکالتنامه رسمی که توسط موکل در فرم نمونه ارائه شده توسط گمرک ایران تنظیم میشود، مشخص گردد.

۱۴ ۰۶, ۱۳۹۷

قانون گمرک(بخش دهم)

توسط |۱۳۹۷/۶/۱۴ ۹:۰۰:۰۵شهریور ۱۴ام, ۱۳۹۷|قانون گمرک, قوانین|

کالای مورد استفاده رسمی مأموریت های کنسولی خارجی و کالای مورد استفاده شخصی مأموران کنسولی خارجی و اعضای خانواده آنان که اهل خانه او می‌باشند در حدود قانون کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی مصوب ۴/۱۲/۱۳۵۳ به شرط رفتار متقابل و با تشخیص وزارت امور خارجه و گمرک ایران در هر مورد از پرداخت حقوق ورودی معاف میباشد.

۳۰ ۰۲, ۱۳۹۷

قانون گمرک(بخش نهم)

توسط |۱۳۹۷/۲/۳۰ ۱۵:۳۶:۵۸اردیبهشت ۳۰ام, ۱۳۹۷|قانون گمرک, قوانین|

ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبنی بر ضبط، توقیف کالا و کشف تخلف یا قاچاق به شخصی که به وکالت از طرف صاحب کالا اظهارنامه به گمرک تسلیم نموده و تنظیم صورتمجلس بر اثر رسیدگی به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب کالا محسوب میگردد.

۹ ۰۲, ۱۳۹۷

قانون گمرک(بخش هشتم)

توسط |۱۳۹۷/۲/۹ ۸:۱۰:۵۱اردیبهشت ۹ام, ۱۳۹۷|قانون گمرک, قوانین|

مرسولات پستی کلیه اشیائی است که برطبق قوانین پستی کشور یا اتحادیه جهانی پست توسط پست قبول، مبادله و توزیع میشود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذیل است:مراسلات پستی، نامه، کارت پستال، مطبوعات، نمونه های تجارتی، نوار و لوح فشرده پرشده و مانند آنها است.

۲ ۰۲, ۱۳۹۷

قانون گمرک(بخش هفتم)

توسط |۱۳۹۷/۲/۲ ۸:۱۰:۱۹اردیبهشت ۲ام, ۱۳۹۷|قانون گمرک, قوانین|

عملیاتی که از طرف گمرک و اشخاص ذی‌ربط نسبت به اظهارنامه و کالای مربوط به آن انجام و منتهی به صدور پروانه گمرک در موارد بندهای (الف) تا (ث) این ماده می‌گردد تشریفات قطعی گمرکی و در مورد بند (ج) تشریفات غیرقطعی گمرکی تلقی می‌شود.

۲۳ ۱۲, ۱۳۹۶

قانون گمرک(بخش ششم)

توسط |۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۱۸:۰۶:۱۸اسفند ۲۳ام, ۱۳۹۶|قانون گمرک, قوانین|

تشریفات گمرکی به‌استثناء موارد مندرج در مواد (۴۰) و (۴۱) این قانون منوط به اظهار کالا با تسلیم اظهارنامه به شکل و تعداد نسخی که گمرک ایران تعیین می‌نماید توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی انجام می‌شود.

۱۰ ۱۲, ۱۳۹۶

قانون گمرک(بخش پنجم)

توسط |۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۲۰:۳۴:۳۱اسفند ۱۰ام, ۱۳۹۶|قانون گمرک, قوانین|

کالای متروکه موضوع ماده (۲۴) این قانون و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ‌عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.

۲۹ ۱۱, ۱۳۹۶

قانون گمرک(بخش چهارم)

توسط |۱۳۹۶/۱۱/۲۹ ۱۵:۰۵:۰۳بهمن ۲۹ام, ۱۳۹۶|قانون گمرک, قوانین|

منظور از انبارهای گمرکی اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل‌گیرنده کالا اداره می‌شود.هر جا ضرورتهای تجاری ایجاب نماید گمرک اجازه تأسیس این انبارها را صادر و ترتیبات کنترلهای گمرکی را تعیین می‌نماید.

۱۷ ۱۱, ۱۳۹۶

قانون گمرک(بخش سوم)

توسط |۱۳۹۶/۱۱/۱۷ ۲۱:۳۷:۴۱بهمن ۱۷ام, ۱۳۹۶|قانون گمرک, قوانین|

شرکت های حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسیله نقلیه به قلمرو گمرکی، دو نسخه اظهارنامه اجمالی تنظیم و به هریک از آنها نسخه‌ای از فهرست کل بار و در صورت نیاز، بارنامه‌های (راهنامه‌های) هر ردیف از فهرست کل بار را ضمیمه و به گمرک و مرجع تحویل‌گیرنده کالا تسلیم کنند.

آپلود مطالب بیشتر