۱۳۹۶-۱۲-۲۳
تشریفات گمرکی

قانون امور گمرکی(بخش ششم)

تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
۱۳۹۶-۱۲-۱۰
کالای متروکه

قانون امور گمرکی(بخش پنجم)

کالای متروکه و کالای ضبطی و واگذاری به گمرک، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به ‌عنوان مسؤول فروش کالای متروکه و ضبطی با رعایت مقررات مربوطه به فروش می‌رسد.
۱۳۹۶-۱۱-۲۹
انبارهاي گمركي

قانون امور گمرکی(بخش چهارم)

انبارهای گمرکی , اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل‌گیرنده کالا اداره می‌شود.
۱۳۹۶-۱۱-۱۷
شركتهاي حمل ‌و نقل

قانون امور گمرکی(بخش سوم)

مسؤولیت شرکتهای حمل‌ و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است.
۱۳۹۶-۱۱-۰۷
ارزش گمركي

قانون امور گمرکی(بخش دوم)

ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
اصطلاحات گمرکی

قانون امور گمرکی(بخش اول)

اصطلاحات گمرکی به‌ کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده است .