۱۳۹۶-۱۱-۲۹
انبارهاي گمركي

قانون امور گمرکی(بخش چهارم)

انبارهای گمرکی , اعم از انبار مسقف، غیرمسقف و محوطه، اماکنی است که برای نگهداری کالاهای ورودی و صدوری تأسیس و توسط مراجع تحویل‌گیرنده کالا اداره می‌شود.
۱۳۹۶-۱۱-۲۶
مشمول پرداخت مالیات

اشخاص مشمول مالیات

اشخاص مشمول پرداخت مالیات عبارتند از :کلیه مالکین اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ،هر شخص حقیق ایرانی مقیم ایران،هر شخص حقیق ایرانی مقیم خارج ایران،هر شخص حقوقی ایرانی ،
۱۳۹۶-۱۱-۲۳
عوارض

عوارض کالاها و خدمات

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید.
۱۳۹۶-۱۱-۱۷
شركتهاي حمل ‌و نقل

قانون امور گمرکی(بخش سوم)

مسؤولیت شرکتهای حمل‌ و نقل به هنگام تنظیم و تسلیم اظهارنامه اجمالی از نظر محتویات بسته‌های آکبند محدود به مندرجات بارنامه‌های مربوطه است.
۱۳۹۶-۱۱-۱۵
مؤدیان مشمول مالیات

سایر مقررات ارزش افزوده

مؤدیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر، صورتحساب ها و سایر فرم های مربوط، که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند، استفاده نماید .
۱۳۹۶-۱۱-۱۴
سازمان امور مالیاتی

اختیارات سازمان امور مالیاتی

سازمان امور مالیاتی می‌تواند حسابرسی مالیات ارزش افزوده اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی واگذار نماید.
۱۳۹۶-۱۱-۰۷
ارزش گمركي

قانون امور گمرکی(بخش دوم)

ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدأ به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل
۱۳۹۶-۱۰-۳۰
مؤدیان مالیاتی

وظایف و تکالیف مؤدیان مالیاتی

مؤدیان مالیاتی مکلفند، اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می‌شود،تقدیم کنند.
۱۳۹۶-۱۰-۲۵
اصطلاحات گمرکی

قانون امور گمرکی(بخش اول)

اصطلاحات گمرکی به‌ کار برده شده در این قانون، طبق تعریفی است که از طرف شورای همکاری گمرکی به‌صورت مجموعه برای کشورهای عضو منتشر شده است .