۱۳۹۶-۰۸-۲۵
معافیت ها

معافیت های مالیات ارزش افزوده

در ماده۱۲ و ماده ۱۳ قانون مالیات ارزش افزوده عرضه برخی کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آنها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد.
۱۳۹۶-۰۸-۱۸
حسابهای بانکی

دسترسی به اطلاعات بانکی

در روزهای اخیر سازمان امور مالیاتی به انتقاد از کسانی پرداخته که مانع دسترسی این سازمان به اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی می‌شوند.
۱۳۹۶-۰۸-۱۸
تعاریف مالیات بر ارزش افزوده

کلیات و تعاریف مالیات بر ارزش افزوده

ارزش افزوده در این قانون، تفاوت بین ارزش کالاها و خدمات عرضه شده با ارزش کالاها و خدمات خریداری یا تحصیل شده در یک دوره معین می‌باشد.
۱۳۹۶-۰۶-۱۵
درآمدهای مالیاتی

سهم مالیات در اقتصاد ایران

برخی از راهکارها برای افزایش درآمدهای مالیاتی، درون‌سازمانی است که به اصلاح ساختار نظام مالیاتی بر می‌گردد.