۱۳۹۷-۰۲-۲۴
انتقال وجه کارت به کارت

چگونگی انتقال وجه بین بانکی

انتقال وجه کارت به کارت به دو صورت انجام می شود:انتقال وجه در درون شعبه و انتقال وجه در خارج از شعبه و با استفاده از ابزارهایی نظیر خودپرداز، تلفن بانک و سایر موارد. با یک ترفند ساده می توان مبلغ انتقال وجه کارت به کارت را در خارج از شعبه و با استفاده از ابزارهایی نظیر همراه بانک و اینترنت بانک تا سه برابر افزایش داد.
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
فراریان مالیاتی

تاثیر فرار مالیاتی بر ساختار اقتصاد

فراریان مالیاتی به خاطر اینکه از پرداخت مالیات فرار کرده و میزان واقعی درآمد خود را ابراز نمی کنند به عنوان اخلال گران اقتصادی محسوب می شوند.
۱۳۹۶-۰۹-۰۳
آشنایی با چک

آشنایی با چک

چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید .
۱۳۹۶-۰۶-۲۳
انتقال وجه

تفاوت ساتنا و پایا

سامانه ساتنا و پایا هم سریع و هم مطمئن اما هرکدام شرایط و قوانین خاص خودشان را دارند و شما با دانستن شرایط هرکدام بهتر می توانید تصمیم بگیرید.