۱۳۹۶-۰۶-۲۳
انتقال وجه

تفاوت ساتنا و پایا

سامانه ساتنا و پایا هم سریع و هم مطمئن اما هرکدام شرایط و قوانین خاص خودشان را دارند و شما با دانستن شرایط هرکدام بهتر می توانید تصمیم بگیرید.