آئین نامه تحریر دفاتر

///آئین نامه تحریر دفاتر
۲۱ ۰۸, ۱۳۹۷

تنظیم صورت های مالی

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۱ ۱۳:۵۷:۲۴آبان ۲۱ام, ۱۳۹۷|آئین نامه تحریر دفاتر, حسابداری|

اشخاص حقوقی و مشمولین بند (الف) ماده ۹۶ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مکلفند صورت های مالی نهایی خود را با رعایت آخرین استانداردهای حسابداری اعلامی از طرف مراجع ذیصلاح تهیه و تنظیم نمایند.

۲۰ ۰۸, ۱۳۹۷

اسناد و مدارک حسابداری

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۰ ۱۳:۲۱:۲۰آبان ۲۰ام, ۱۳۹۷|آئین نامه تحریر دفاتر, حسابداری|

مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‏نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه درآمد، هزینه، خرید و فروش دارایی‏های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین‏ نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند.

۱۸ ۰۸, ۱۳۹۷

مشخصات دفاتر قانونی

توسط |۱۳۹۷/۸/۱۸ ۱۲:۱۲:۱۲آبان ۱۸ام, ۱۳۹۷|آئین نامه تحریر دفاتر, حسابداری|

دفاتر قانونی مشمول این آیین‏ نامه عبارت است از کلیه دفاتر روزنامه و کل اعم از مشترک یا جدا از یکدیگر و دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) که قبل از ثبت هرگونه عملیات حسابداری در آنها.

۶ ۰۷, ۱۳۹۶

دفتر کل و معین

توسط |۱۳۹۶/۷/۶ ۱۸:۳۰:۴۱مهر ۶ام, ۱۳۹۶|آئین نامه تحریر دفاتر, حسابداری|

بر اساس مادۀ ۸ قانون تجارت، دفتر کل، دفتری است که تاجر باید کلیۀ معاملات را لااقل هفته ای یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج کند و انواع مختلف آن را تشخیص دهد و جدا نماید و هر نوعی را در صفحه مخصوص در آن به طور خلاصه ثبت کند. دفتر کل دارای ستون های مناسب برای انتقال اطلاعات دفتر روزنامه به آن است.

۳ ۰۷, ۱۳۹۶

دفتر روزنامه

توسط |۱۳۹۶/۷/۳ ۱۰:۰۰:۱۳مهر ۳ام, ۱۳۹۶|آئین نامه تحریر دفاتر, حسابداری|

بر اساس ماده ۷ قانون تجارت، دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات، دیون و داد و ستد تجاری و معاملات راجع به اوراق تجاری (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و به طور کلی تمام واردات و صادرات تجاری خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت میکند در آن ثبت نماید.