۱۳۹۷-۰۳-۲۹
طرح حسابرسی

استانداردهای اجرای عملیات در حسابرسی عملیاتی

شکل و محتوای طرح حسابرسی مکتوب ممکن است در انواع حسابرسی‎ها متفاوت باشد و امکان دارد شامل راهبرد حسابرسی، برنامه حسابرسی، کاربرگ‎های برنامه‎ریزی حسابرسی یا دیگر مستندات مناسب در مورد تصمیم‎گیری‎های‎ مهم درباره اهداف، دامنه و روش ‎شناسی حسابرسی و مبانی این تصمیم‎گیری‌‎ها باشد.
۱۳۹۷-۰۲-۲۶
استانداردهای حسابرسی

استانداردهای عمومی حسابرسی

این استانداردها بر استقلال مؤسسه حسابرسی و هر یک از حسابرسان آن، اعمال قضاوت حرفه‎ای در اجرای کار و تهیه گزارش‎های مربوط، صلاحیت کارکنان حسابرسی، کنترل کیفیت حسابرسی و حصول اطمینان و بررسی‎های هم پیشگان برون‎سازمانی تأکید دارد.
۱۳۹۷-۰۲-۰۸
اصول اخلاقی در حسابرسی

اصول اخلاقی در حسابرسی عملیاتی

از آنجا که حسابرسی برای پاسخگویی دولت به عموم، مسئله‎ای اساسی است، مردم از مؤسسه‎های حسابرسی و حسابرسانی که کار خود را طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی انجام می‎دهند، انتظار دارند که اصول اخلاقی را رعایت نمایند.
۱۳۹۷-۰۲-۰۱
رعایت استانداردهای حسابرسی

رعایت استانداردهای حسابرسی

هنگامی که حسابرسان ملزم به رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی هستند، آنان باید تمام الزامات لازم‎الاجرای استانداردهای حسابرسی عملیاتی را رعایت کنند و باید در گزارش‌های خود به رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی مقرر شده، اشاره نمایند.
۱۳۹۷-۰۱-۲۲
استانداردهای حسابرسی عملياتي

استانداردهای حسابرسی عملیاتی

استانداردهای حسابرسی عملیاتی دربرگیرنده الزامات و رهنمودهایی برای کمک به حسابرسان در دستیابی و ارزیابی بی‎طرفانه شواهد کافی و مناسب و گزارشگری نتایج است.
Secured By miniOrange