استاندارد حسابرسی

///استاندارد حسابرسی
۲۹ ۰۳, ۱۳۹۷

استانداردهای اجرای عملیات

توسط |۱۳۹۷/۳/۲۹ ۱۱:۵۷:۲۶خرداد ۲۹ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابرسی, حسابداری|

این بخش استانداردهای اجرای عملیات را تعیین و الزامات مربوط به اجرای طرح حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ارایه می‌کند. استانداردهای اجرای عملیات برای حسابرسی‎های عملیاتی، به برنامه‎ریزی حسابرسی، سرپرستی کارکنان، دریافت شواهد کافی و مناسب و تهیه مستندات حسابرسی، مربوط می‎شود.

۲۶ ۰۲, ۱۳۹۷

استانداردهای عمومی حسابرسی

توسط |۱۳۹۷/۲/۲۶ ۱۶:۰۴:۱۹اردیبهشت ۲۶ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابرسی, حسابداری|

این بخش، استانداردهای عمومی را تعیین و الزامات مربوط به اجرای حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی عملیاتی را ارائه می‎کند. استانداردهای عمومی همراه با اصول اخلاقی فراگیر ارائه شده در بخش ۲، مبنایی را برای اعتبار کار حسابرسان تعیین می‎کند.

۸ ۰۲, ۱۳۹۷

اصول اخلاقی حسابرسی

توسط |۱۳۹۷/۲/۸ ۸:۰۵:۰۶اردیبهشت ۸ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابرسی, حسابداری|

اصول اخلاقی حسابرسی مندرج در بخش‎های زیر، چارچوب کلی برای کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی، شامل استانداردهای عمومی، اجرای عملیات و گزارشگری را فراهم می‎کند.هر اصل به جای برقراری مجموعه‎ای از الزامات، به‎گونه‎ای تشریح شده است که حسابرسان بتوانند این اصول را در نظر بگیرند.

۱ ۰۲, ۱۳۹۷

رعایت استانداردهای حسابرسی

توسط |۱۳۹۷/۲/۱ ۸:۱۰:۳۱اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابرسی, حسابداری|

هنگامی که حسابرسان ملزم به رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی هستند. آنان باید تمام الزامات لازم‎الاجرای استانداردهای حسابرسی عملیاتی را رعایت کنند و باید در گزارش‌های خود به رعایت استانداردهای حسابرسی عملیاتی همانگونه که در بندهای ۱۲-۱ و ۱۳-۱ مقرر شده است، اشاره نمایند.

۲۲ ۰۱, ۱۳۹۷

استانداردهای حسابرسی عملیاتی

توسط |۱۳۹۷/۱/۲۲ ۲۰:۰۳:۱۵فروردین ۲۲ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابرسی, حسابداری|

استانداردهای حسابرسی از الزامات پاسخگویی دولت به عموم است.حسابرسی بسته به نوع و دامنه آن، یک ارزیابی مستقل، بی‎طرفانه و غیرجانبدارانه از وظیفه مباشرت، عملکرد یا هزینه اجرای سیاست‎ها، برنامه‎ها یا عملیات دولت، فراهم می‎آورد.