استاندارد حسابداری

///استاندارد حسابداری
۲۹ ۰۹, ۱۳۹۷

کاهش ارزش داراییها

توسط |۱۳۹۷/۹/۲۹ ۹:۲۳:۱۵آذر ۲۹ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

هدف‌ این‌ استاندارد تجویز رویه‌ هایی‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ با بکارگیری‌ آنها اطمینان‌ می‌یابد داراییها بیش از مبلغ بازیافتنی منعکس نمی‌شود. یک‌ دارایی‌، در صورتی‌ کاهش ارزش دارد که مبلغ بازیافتنی ناشی از فروش یا استفاده از دارایی، از مبلغ دفتری آن کمتر باشد.

۲۲ ۰۹, ۱۳۹۷

دارایی های غیر جاری

توسط |۱۳۹۷/۹/۲۲ ۹:۱۹:۳۳آذر ۲۲ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

داراییهایی که طبق استاندارد حسابداری شماره ۱۴ با عنوان نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری به عنوان غیرجاری طبقه‌بندی می‌شوند، نباید مجدداً به عنوان داراییهای جاری طبقه‌بندی شوند مگر اینکه معیارهای طبقه‌بندی به عنوان نگهداری شده برای فروش طبق این استاندارد را احراز نمایند.

۱۸ ۰۹, ۱۳۹۷

سود هر سهم

توسط |۱۳۹۷/۹/۱۸ ۹:۲۴:۱۴آذر ۱۸ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

۱ . هدف این استاندارد، تجویز ضوابط تعیین و ارائه سود هر سهم به منظور بهبود قابلیت مقایسه عملکرد واحدهای تجاری مختلف در یک دوره گزارشگری و مقایسه عملکرد یک واحد تجاری در دوره‌های گزارشگری مختلف است. اگرچه به دلیل کاربرد رویه‌های حسابداری متفاوت در تعیین سود، اطلاعات مربوط به سود هر سهم محدودیت هایی دارد.

۸ ۰۹, ۱۳۹۷

فعالیت های ساخت املاک

توسط |۱۳۹۷/۹/۸ ۹:۰۰:۴۶آذر ۸ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

هدف این استاندارد تجویز روشهای حسابداری درآمد و مخارج مرتبط با فعالیتهای ساخت املاک است. موضوع اصلی این استاندارد، شناخت و تخصیص درآمدها و مخارج فعالیتهای ساخت املاک در دوره‌های مالی انجام این فعالیتهاست.

۳ ۰۹, ۱۳۹۷

فعالیت های بیمه عمومی

توسط |۱۳۹۷/۹/۳ ۸:۲۸:۴۸آذر ۳ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

قرارداد بیمه (بیمه نامه) : عقدی است که به موجب آن یک طرف (بیمه‌گر) متعهد می‌شود در ازاى دریافت حق بیمه از طرف دیگر (بیمه‌گذار)، در صورت وقوع حادثه، خسارت وارده به او یا شخص ذینفع را جبران کند یا مبلغ معینی را به وى یا شخص ذینفع بپردازد.

۲۲ ۰۸, ۱۳۹۷

مزایای بازنشستگی

توسط |۱۳۹۷/۸/۲۲ ۲۰:۲۳:۲۷آبان ۲۲ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

کلیه‌ صندوقهایی‌ که‌ متولی‌ اجرای‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ می‌باشند، ازجمله‌ سازمان‌ تأمین‌ اجتماعی‌، صندوق‌ بازنشستگی‌ کشوری‌ و صندوقهای‌ شرکتها و سازمانها مشمول‌ این‌ استاندارد هستند.طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ که‌ شخصیت‌ حقوقی‌ جداگانه‌ای‌ ندارند نیز در صورت‌ گزارشگری‌ مستقل‌، مشمول‌ این‌ استاندارد می‌باشند.

۱۱ ۰۸, ۱۳۹۷

فعالیت های کشاورزی

توسط |۱۳۹۷/۸/۱۱ ۱۷:۵۸:۲۶آبان ۱۱ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

واحدهای‌ تجاری‌ غالباً قراردادهایی‌ منعقد می‌کنند که‌ به‌ موجب‌ آنها داراییهای‌ زیستی‌ غیر مولد یا تولید کشاورزی‌ خود را درآینده‌ بفروشند. قیمتهای‌ قرارداد برای‌ تعیین‌ ارزش‌ منصفانه‌ الزاماً مربوط‌ نیست‌، زیرا ارزش‌ منصفانه‌ منعکس‌کننده‌ ارزش‌ در بازار جاری‌ است‌ که‌ در آن‌ خریدار و فروشنده‌ مطلع‌ و مایل‌ معامله‌ می‌کنند.

۲۸ ۰۷, ۱۳۹۷

گزارشگری قسمت های مختلف

توسط |۱۳۹۷/۷/۲۸ ۱۲:۱۷:۵۴مهر ۲۸ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز مبانی‌ گزارشگری‌ اطلاعات‌ مالی‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ یک‌ واحد تجاری‌ است‌.این‌ اطلاعات‌ در مورد انواع‌ مختلف‌ محصولات‌ و خدمات‌ ارائه‌ شده‌ و نیز مناطق‌ جغرافیایی‌ مختلف‌ عملیات‌ واحد تجاری‌ است‌ که‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ کمک‌ می‌کند.

۲۷ ۰۶, ۱۳۹۷

گزارشگری مالی واحد تجاری

توسط |۱۳۹۷/۶/۲۷ ۱۲:۳۴:۳۴شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

هدف‌ این‌ استاندارد، تشخیص‌ واحدهای تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌ برداری‌ و تجویز گزارشگری‌ مالی‌ پاره‌ای‌ اطلاعات‌ خاص‌ درباره‌ آنها در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ است‌.این‌ استاندارد در مورد صورتهای‌ مالی‌ واحدهای تجاری در مرحله‌ قبل از بهره‌برداری‌ بکار می‌رود.

۱۲ ۰۶, ۱۳۹۷

حسابداری مشارکت خاص

توسط |۱۳۹۷/۶/۱۲ ۹:۰۰:۰۷شهریور ۱۲ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

مشارکت‌ خاص :عبارت‌ است‌ از توافقی‌ قراردادی‌ که‌ به موجب‌ آن‌ دو یا چند طرف‌، یک‌ فعالیت‌ اقتصادی‌ تحت‌ کنترل‌ مشترک‌ را به‌ عهده‌ می‌گیرند.این‌ استاندارد باید برای‌ حسابداری‌ مشارکت های‌ خاص‌ شامل‌ نحوه‌ ارائه‌ داراییها، بدهیها، درآمدها و هزینه‌های‌ مشارکت‌ خاص‌ در صورتهای‌ مالی‌ هر یک‌ از شرکای‌ خاص‌ و سرمایه‌گذاران‌ بکار رود.

۱۱ ۰۵, ۱۳۹۷

گزارش‌ مالی میان‌ دوره‌ ای

توسط |۱۳۹۷/۵/۱۱ ۱۴:۴۷:۱۲مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

اهداف‌ گزارش‌ مالی میان‌ دوره‌ ای همانند اهداف‌ گزارش‌ سالانه‌ است‌. گزارش‌ مالی میان‌ دوره‌ ای، غالباً مبنایی‌ اساسی‌ برای‌ اتخاذ تصمیمات‌ اقتصادی‌ است‌ و این‌ امکان‌ را فراهم‌ می‌سازد که‌ چنین‌ تصمیماتی‌ براساس‌ اطلاعات‌ به موقع‌تر اتخاذ شود.

۲۱ ۰۳, ۱۳۹۷

حسابداری اجاره

توسط |۱۳۹۷/۳/۲۱ ۱۲:۰۱:۵۹خرداد ۲۱ام, ۱۳۹۷|استاندارد حسابداری, حسابداری|

اجاره‌ ابزاری‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ از طریق‌ آن‌ حق‌خرید یا استفاده‌ از داراییها را به‌دست‌ می‌آورد. در قراردادهای‌ اجاره‌ به‌ شرط‌ تملیک‌، اجاره‌دهنده‌ موظف‌ است‌ در صورت‌ عمل‌ به شرایط‌ قرارداد توسط‌ اجاره‌کننده‌، مالکیت‌ قانونی‌ دارایی‌ مورد اجاره‌ را در پایان‌ مدت‌ اجاره‌ به‌ وی‌ انتقال‌ دهد.

آپلود مطالب بیشتر