۱۳۹۶-۱۲-۰۲
میزان عیدی

جزئیات میزان عیدی پایان سال ۹۶

میزان عیدی برای کارکنان مشمول قانون کار در سال جاری (۱۳۹۶)، حدود یک میلیون و ۸۶۰ هزار تومان و حداکثر عیدی نیز ۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تومان است.
۱۳۹۶-۰۸-۰۲
کدینگ حسابداری

نحوه کدینگ حسابداری

برای طراحی کدینگ در قدم اول بایستی گروه حساب ها را تهیه کنیم. گروه حساب ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:گروه حساب های حسابداری و تفصیلی.
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
حسابداری اسناد تجاری

حسابداری اسناد تجاری

یک حسابدار باید بداند با کوچک ترین اشتباه در وظیفه ای که به او محول شده، ممکن است تمام اعتبار اقتصادی شخص حقیقی یا حقوقی مخدوش شود.
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
موجودی نقد

موجودی نقد و اسناد تجاری

موجودی نقد عبارت است از:پول رایج کشور که در کلیۀ پرداخت ها و دریافت های روزانه مورد استفاده قرار می گیرد و می توان بدون هیچ شرطی از آن استفاده کرد.
۱۳۹۶-۰۷-۱۹
حسابداری دولتی

حسابداری دولتی

حسابداری دولتی نظامی است که اطلاعات مالی مربوط به فعالیتهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی را ، تلخیص و گزارش می نماید.
۱۳۹۶-۰۷-۱۲
صورت حساب بانک

تهیه صورت مغایرت بانکی

مغایرت بانکی یعنی بین مانده دفتر کل (معین) حساب بانک با صورت حساب اخذ شده از بانک در یک محدوده زمانی مشخص اختلاف وجود داشته باشد.
۱۳۹۶-۰۷-۱۰
مأخذ محاسبه ماليات

تنخواه دار کیست؟

فردی که مبلغ مشخصی پول نقد (تنخواه) مؤسسه در اختیار او می باشد و با داشتن اعتقاد به خدا و التزام قلبی در حفظ و نگهداری وجوه نزد خود کوشا میباشد.
۱۳۹۶-۰۷-۰۶
دفتر کل

دفتر کل و معین

دفتر کل حداقل دارای ستون هایی برای درج شماره سند حسابداری، تاریخ، شرح، مبلغ بدهکار، مبلغ بستانکار و مانده حساب در هر مقطع زمانی است.
۱۳۹۶-۰۷-۰۳
دفتر روزنامه

دفتر روزنامه

دفتر روزنامه همان طور که از نامش مشخص است دفتری است که کلیه رویدادهای مالی مؤسسه به طور روزانه به ترتیب تاریخ وقوع در آن ثبت می گردد.