۱۳۹۶-۰۸-۱۹
تاریخ ترازنامه

رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

استاندارد حسابداری شماره ۵ با عنوان رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه که در تاریخ تیرماه ۱۳۸۵ توسط مجمع عمومی سازمان حسابرسی تصویب شده است.
۱۳۹۶-۰۸-۱۶
ذخایر

ذخایر،بدهی ها و دارائی های احتمالی

هدف این استاندارد اطمینان از بکارگیری معیارهای شناخت و مبانی اندازه‌گیری مناسب در مورد ذخایر، بدهیهای احتمالی و داراییهای احتمالی و نیز افشای اطلاعات کافی می‌باشد.
۱۳۹۶-۰۸-۰۳
درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی

درآمد عملیاتی عبارتست از؛ افزایش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمایه‌، بجز موارد مرتبط‌ با آورده‌ صاحبان‌ سرمایه‌، که‌ از فعالیتهای‌ اصلی‌ و مستمر واحد تجاری‌ ناشی‌ شده‌ باشد.
۱۳۹۶-۰۸-۰۲
کدینگ حسابداری

نحوه کدینگ حسابداری

برای طراحی کدینگ در قدم اول بایستی گروه حساب ها را تهیه کنیم. گروه حساب ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:گروه حساب های حسابداری و تفصیلی.
۱۳۹۶-۰۷-۲۷
وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد

اطلاعات‌ جریان‌ وجوه نقد می‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ جریانهای‌ وجوه نقد آتی‌ به‌ استفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ کمک‌ کند.
۱۳۹۶-۰۷-۲۶
واحد تجاری‌

نحوه ارائه صورت های مالی

صورتهای‌ مالی‌ بایذ شامل اقلام‌ مقایسه‌ای‌ دوره‌ قبل‌ باشد به‌ جز در مواردی‌ که‌ استاندارد حسابداری‌ نحوه‌ عمل‌ دیگری‌ را الزامی‌ کرده‌ باشد.
۱۳۹۶-۰۷-۲۴
صورتهای‌ مالی‌

گزارش عملکرد مالی

صورت‌ سود و زیان‌ جامع‌ به عنوان‌ یک‌ صورت‌ مالی‌ اساسی‌، باید کل‌ درآمدها و هزینه‌های‌ شناسایی‌ شده‌ طی‌ دوره‌ را نشان‌ دهد.
۱۳۹۶-۰۷-۲۲
حسابداری اسناد تجاری

حسابداری اسناد تجاری

یک حسابدار باید بداند با کوچک ترین اشتباه در وظیفه ای که به او محول شده، ممکن است تمام اعتبار اقتصادی شخص حقیقی یا حقوقی مخدوش شود.
۱۳۹۶-۰۷-۲۰
موجودی نقد

موجودی نقد و اسناد تجاری

موجودی نقد عبارت است از:پول رایج کشور که در کلیۀ پرداخت ها و دریافت های روزانه مورد استفاده قرار می گیرد و می توان بدون هیچ شرطی از آن استفاده کرد.