موجودی نقد و اسناد تجاری

موجودی نقد

موجودی نقد، اسناد تجاری (سفته، چک)

به نظر شما افراد یک جامعه به طور معمول و متعارف برای پرداخت مبلغ کالا یا خدمات دریافتی از سایرین و یا برای اخذ وجه کالا و اضافه کردن به موجودی نقد یا خدماتی که به دیگران ارائه می دهند از چه روش هایی استفاده می کنند؟

مسئولیت افرادی که شغل آنها حفظ و نگهداری و ثبت و کنترل دارایی های دیگر افراد جامعه (حقیقی و حقوقی) می باشد در برابر خود و صاحب دارایی و خداوند چگونه است و چگونه آنها باید روزی حلال به دست آورند.

در محیط های کسب و کار، کلیه اشخاص جهت دریافت مبلغ کالای فروش رفته خود و یا ارائه خدمات به دیگران به دو طریق اقدام می نمایند :

۱- از طریق دریافت نقدی

۲- از طریق دریافت غیرنقدی (حساب و اسناد دریافتنی)

همچنین برای پرداخت مبلغ کالای خریداری شده خود از دیگران و یا پرداخت بهای خدمات دریافت شده از ایشان نیز، از روش های زیر استفاده می نمایند:

۱- از طریق پرداخت نقدی

۲- از طریق پرداخت غیرنقدی (حساب و اسناد پرداختنی)

انواع دریافت ها و پرداخت ها در معاملات روزمره به دو گروه موجودی نقد و اسناد تجاری تقسیم می شوند :
۱- موجودی نقد :

موجودی نقد در هر شکل (مانند اسکناس، سکه، …) مقبول ترین دارایی است که همه اشخاص خواهان آن می باشند.

به همین دلیل بیش از سایر دارایی ها نیاز به محافظت و کنترل دارد. اگر این دارایی تحت محافظت و کنترل مؤثر واقع نشود، ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد.

در هر مؤسسه ای برای محافظت از وجوه نقد باید کنترل هایی وجود داشته باشد. از جمله این کنترل ها می توان از نگهداری موجودی نقد در بانک و یا تفکیک مسئولیت ها در حسابداری موجودی نقد و کنترل وجوه نقد در صندوق و بانک و… نام برد.

[highlight background=”” color=””]موجودی نقد عبارت است از:

پول رایج کشور که در کلیۀ پرداخت ها و دریافت های روزانه مورد استفاده قرار می گیرد و می توان بدون هیچ شرطی از آن استفاده کرد ،که شامل وجه نقد در صندوق و موجودی های نقد نزد بانک ها است.

در حسابداری، وجه نقد به عنوان صندوق شناخته می شود. وجه نقد در بانک، همان پول نقد قابل دسترس در هر لحظه نزد بانک است.[/highlight]

تفکیک مسئولیت ها، به این معنی است که درحسابداری موجودی نقد، عمل دریافت و پرداخت (حسابدار بخش حسابداری دریافت وجوه نقد و اسناد دریافتنی و حسابدار بخش حسابداری پرداخت وجوه نقد و اسنادپرداختنی) نباید به عهده شخص واحدی باشد.

یک حسابدار دریافت و پرداخت باید شخصی رازدار و امانت دار باشد، زیرا میزان موجودی نقدی (از لحاظ ارزشی) بیانگر قدرت خرید صاحب آن است.

همچنین افزایش و یا کاهش موجودی نقد می تواند اعتبار اقتصادی اشخاص را تغییر دهد و نیز می تواند قدرت و توانایی اشخاص را در پرداخت بدهی های مربوطه نشان دهد.

پس لازم است یک حسابدار، رازداری و امانت داری را سرلوحۀ کار خود قرار دهد.

موجودی نقد و طبقه بندی آن :

نکته مهم این است که، درستکاری و رازداری و امانت داری از اصول بنیادین شایستگی های غیر فنی در حسابداری است و لازم است یک حسابدار این شایستگی ها را کسب نموده و آنها را در تمام فرایند های کاری خود به کار بندد، تا ضمن رسیدن به آرامش قلبی، از لحاظ شغلی نیز به جایگاهی مطمئن و با اعتباری بالا دست یابد.

اسناد تجاری : یکی دیگر از راه های پرداخت بدهی یا دریافت طلب، ارائه یا اخذ اسناد تجاری است.

[idea] اسناد تجاری، اوراق بهاداری هستند که در فعالیت های اقتصادی به جای وجه نقد مورد استفاده قرار می گیرند [/idea]

در ادامه بخوایند :  آشنایی با چک

اسناد تجاری در فعالیت های اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرند. شخصی که کالایی را خریداری و یا خدماتی را اخذ نموده است متعهد می گردد بهای آن را هنگام ارائه اسناد تجاری در مهلت مقرر پرداخت نماید.

لازم به ذکر است که در این گونه مبادلات مالی، به طور معمول مبلغ و مدت اسناد تجاری بیانگر اعتبار شخص صادر کننده این اسناد می باشند.

انواع اسناد تجاری :

طبقه بندی اسناد تجاری (اسناد دریافتی و پرداختی) : ۱- چک   ۲- سفته

الف- چک :

[idea] چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده چک تمام یا بخشی از وجوه خود را که نزد بانک دارد، به شخص دیگری واگذار می نماید. [/idea]

در زیر، تصویر دو برگ چک مربوط به دو بانک به صورت نمونه آورده شده است که دانستن اجزای آن لازم است :

راه های جلوگیری از برخی سوء استفاده ها از چک های صادره نزد سایرین:

این امکان وجود دارد چک هایی را که شرکت جهت پرداخت بدهی صادر کرده است، در دسترس سایر اشخاص (به غیر از اشخاصی که به ایشان بدهکار است) قرار گیرد که این امر می تواند یکی از راه های برداشت از حساب های بانکی شرکت به طور غیرقانونی باشد.

[icon type=”icon-check”] از نکات مهمی که هر حسابدار خزانه باید بداند، آشنایی کامل با اجزای چک و چگونگی تکمیل آن و کنترل برگ چک با ته سوش آن چک می باشد.

[icon type=”icon-check”] جهت واریز وجه به هر نوع حسابی لازم است پس از مراجعه به بانک، فرم واریز به حساب (اعلامیه بستانکاری) را اخذ و آن را تکمیل نموده و به همراه وجه نقد و کارت شناسایی (کارت ملی) تحویل کارمند بانک دهیم.

این عمل یعنی واریز وجه به حساب وقتی کامل می شود که کارمند بانک فیش مذکور را به صورت الکترونیکی چاپ نماید. (اصطلاحاً ماشین نماید)

با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی می توان از طریق انتقال الکترونیکی (کارت به کارت) وجوه نقد را بین حساب ها جابه جا نمود و هر نوع برداشت از حساب براساس فرم برداشت از حساب (اعلامیه بدهکاری) به اطلاع صاحب حساب خواهد رسید (این اطلاع رسانی می تواند از طریق مراجعه صاحب حساب به بانک و اخذ صورت حساب، یا از طریق ارسال فیش از سوی بانک برای مشتریان و یا ارسال پیامک برای مشتریان انجام گیرد).

ب- سفته :

یکی دیگر از اسناد تجاری که در معاملات روزمره به عنوان سند بدهی به طرف دیگر معامله بابت خرید کالا یا اخذ خدمات دریافتی، ارائه می گردد و یا به جهت فروش کالا یا ارائه خدمات از اشخاص دریافت می شود، سفته است.

[idea] سفته عبارت است از سندی که به موجب آن امضا کننده یا امضاکنندگان متعهد می شوند مبلغی را در موعد مقرر در وجه شخص معینی پرداخت نمایند. [/idea]

لازم به ذکر است :

چک و سفته از طریق پشت نویسی (ظهرنویسی) قابل واگذاری به اشخاص دیگر است. برای تهیه سفته باید از طریق مراجعه به بانک ملی اقدام نمود. آشنایی کامل با نحوۀ تکمیل اجزای سفته از الزامات کاری هر حسابدار است.

 قیمت خرید هر برگ سفته برابر با نیم در هزار ارزش سفته (مبلغ چاپ شده بر روی برگ سفته) است.

عدد چاپ شده بر روی سفته بیانگر حداکثر ارزش برگ سفته می باشد . (که به صورت عمودی و رنگی درج شده است)

ظهرنویسی سفته :

پشت نویسی یا ظهرنویسی، عبارت است از انتقال حقوق اسناد به دیگران با تضمین آنکه در صورت عدم پرداخت آن توسط متعهد، شخص ظهرنویس متعهد پرداخت وجه سفته خواهد بود.

در ادامه بخوایند :  حسابداری اسناد تجاری

ظهرنویسى براى انتقال سفته به دیگری یا وصول وجه سفته است. اگر ظهرنویسى براى انتقال باشد، دارنده جدید سفته داراى کلیه حقوق و مزایایى مى شود که به آن سند تعلق دارد.

انتقال سفته با امضاى دارنده آن به عمل مى آید. دارنده سفته مى تواند براى وصول وجه آن به دیگرى وکالت دهد.

اصولاً ظهرنویسى براى انتقال است،اما اگر براى وکالت در وصول باشد، باید این موضوع در پشت سفته تصریح شود و به امضاى ظهرنویس برسد.

در واقع کسى که (با ظهرنویسى) وکالت در وصول سفته پیدا مى کند، مانند دارنده سفته حق اقامۀ دعوى را نیز براى وصول آن خواهد داشت.

نحوۀ محاسبه سر رسید اسناد تجاری

به نظر شما نحوۀ طبقه بندی اسناد تجاری چگونه است؟

شما چطور می توانید تاریخ سررسید اسناد تجاری را محاسبه کنید؟

آیا تاریخ سررسید اسناد تجاری نیازی به محاسبه دارد؟

برای اینکه بدانیم در چه زمانی باید نسبت به دریافت وجه اسناد تجاری دیگران نزد خودمان اقدام نماییم، و یا در چه تاریخی باید نسبت به پرداخت تعهد خودمان در قبال اسناد تجاری که نزد دیگران داریم اقدام نماییم، نیاز است که توانایی محاسبه سررسید اسناد تجاری را بیاموزیم.

همان طور که بیان شد اسناد تجاری به دو نوع:

۱ چک

۲ سفته

تقسیم می گردد و هر یک از این اسناد بر حسب اینکه ما آن را صادر نموده ایم یا از دیگران گرفته ایم، نیز به دو گروه مجزا تقسیم می شوند.

همچنین این اسناد را بر اساس مدت، که همان مهلت پرداخت یا مدت وصول آن می باشد به دو گروه کوتاه مدت یا بلند مدت می توان تقسیم نمود.

حال بدون در نظر گرفتن نحوۀ تقسیم بندی هایی که بیان شد، نحوۀ محاسبۀ تاریخ سررسید اسناد تجاری به سه روش زیر ممکن می شود :

روش اول (عند المطالبه)

سررسید سفته به ارادۀ دارنده آن بستگی دارد. یعنی دارندۀ سفته در هر زمانی که اراده کند می تواند نسبت به دریافت وجه سفته اقدام نماید.

روش دوم (در تاریخ معین)

در این روش تاریخ سررسید سفته دقیقاً بر روی برگ سفته درج گردیده و نیازی به محاسبه تاریخ سررسید ندارد.

روش سوم (پس از مدت زمانی معین)

این روش نیز با توجه به زمان اجرای تعهد، دو حالت دارد.

حالت اول

در این حالت زمان اجرای تعهد، به ماه ذکر شده است (مثلاً ۴ ماهه) که به صورت زیر محاسبه می نماییم :

به طور مثال اگر تاریخ صدور سفته ای ۹۲/۱۰/۲۰ باشد و سررسید آن ۴ ماهه باشد، محاسبۀ آن به ترتیب زیر است :

نکته : در این حالت تعداد روزهای ماه مهم نمی باشد.

تاریخ صدور : ۱۳۹۲/۱۰/۲۰  ⇐  مدت سفته ۴ ماه ⇐ تاریخ سر رسید ۱۳۹۳/۰۲/۲۰

حالت دوم

در این حالت زمان اجرای تعهد، به روز ذکر شده است (مثلاً ۱۴۰ روزه)

به طور مثال اگر تاریخ صدور سفته ای ۹۲/۱۰/۱۴  باشد و سررسید آن ۱۴۰ روزه، نحوۀ محاسبۀ آن بدین صورت است که :

در نتیجه:

تا آخر اردیبهشت ماه می شود ۱۳۷ روز و چون سفته ۱۴۰ روزه است پس سه روز اول ماه بعد را نیز حساب می کنیم و در نتیجه:

سررسید سفته = سوم خرداد ماه ۹۳

تمام اسناد تجاری دریافتنی و پرداختنی، باید در دفتر مربوطه (دفتر سررسید اسناد تجاری) ثبت گردند.

امروزه با به کارگیری تکنولوژی های جدید می توان اطلاعات اسناد تجاری را در نرم افزار های مربوطه ثبت نمود.

علاوه بر تهیه گزارشات متنوع، این گونه نرم افزارها به نحوی طراحی شده اند که قادر به اعلام تاریخ سررسید اسناد تجاری به کاربر مجاز می باشند

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
اشتراک گذاری:
حسابداری نمیتواند خیلی پیچیده و مبهم باشد، بلکه کلیه روشها و اصول آن باید کاملاً علمی، قابل درک و همگام با رشد صنعت و مردم باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *