سرمایه‌ گذاری ها

حسابداری سرمايه‌گذاری

استاندارد حسابداری شماره ۱۵

۱- این‌ استاندارد به نحوه‌ حسابداری سرمایه‌گذاری ها و الزامات‌ افشای‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌پردازد.

۲- حسابداری سرمایه‌گذاری در کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ باید طبق‌ الزامات‌ این‌ استاندارد انجام‌ شود. این‌ استاندارد نحوه‌ حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته‌ در صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و مجموعه را تعیین‌ نمی‌کند لیکن‌ درخصوص‌ نحوه‌ حسابداری سرمایه‌گذاری های‌ پیش گفته‌ در صورتهای‌ مالی‌ جداگانه کاربرد دارد مگر در مواردی‌ که‌ در استانداردهای‌ حسابداری‌ مربوط‌ به‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی‌، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته‌ نحوه‌ عمل‌ دیگری‌ تجویز شده‌ باشد.

 

۳- موارد زیر در این‌ استاندارد (حسابداری سرمایه‌گذاری) مورد بحث‌ قرار نمی‌گیرد:

الف‌. مبانی‌ شناخت‌ درآمدهایی‌ که‌ به‌صورت‌ سود تضمین‌ شده‌، سود سهام‌ و غیره‌ از سرمایه‌گذاری ها عاید می‌شود (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۳ با عنوان‌ درآمد عملیاتی‌).

ب. سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته‌ در صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی و مجموعه‌.

ج. سرمایه‌گذاری‌ در املاک‌.

۴- نظر به‌ اینکه‌ یکی‌ از ویژگیهای‌ کلیه‌ سرمایه‌گذاری ها، ایجاد منافع‌ اقتصادی‌ برای‌ واحد سرمایه‌گذار است‌، نحوه‌ حسابداری سرمایه‌گذاری مندرج‌ در این‌ استاندارد، عملکرد سرمایه‌گذاری‌ یک‌ واحد سرمایه‌گذار را به نحو مناسب‌ شناسایی‌ و اندازه‌گیری‌ می‌کند.

لذا، این‌ استاندارد، در مورد کلیه‌ واحدهای‌ تجاری‌ سرمایه‌گذار، صرف نظر از ماهیت‌، درصد سرمایه‌گذاری‌ و حجم‌ فعالیت‌ سرمایه‌گذاری‌ آنها، ازجمله‌ شرکتهای‌ تخصصی‌ سرمایه‌گذاری‌ کاربرد دارد.

 

تعاریف

۵- اصطلاحات‌ ذیل‌ در این‌ استاندارد با معانی‌ مشخص‌ زیر بکار رفته‌ است‌:
• ابزار مالی:

قراردادی است که برای یک واحد تجاری، دارایی مالی و برای واحد تجاری دیگر، بدهی مالی یا ابزار مالکانه ایجاد می‌کند.

 

• ابزار مالکانه :

هر قراردادی که معرف وجود حقوق باقیمانده نسبت به داراییهای واحد تجاری پس از کسر کلیه بدهیهای آن است.

 

در ادامه بخوایند :  آشنایی با چک
• ارزش‌ منصفانه : ‌

مبلغی‌ است‌ که‌ خریداری‌ مطلع‌ و مایل‌ و فروشنده‌ای‌ مطلع‌ و مایل‌ می‌توانند در معامله‌ای‌ حقیقی‌ و در شرایط‌ عادی‌، یک‌ دارایی‌ را در ازای‌ مبلغ‌ مزبور مبادله‌ یا یک‌ بدهی‌ را تسویه‌ کنند.

 

• اوراق مشتقه:

ابزار مالی یا قرارداد دیگری که دارای سه ویژگی زیر است:

الف. ارزش آن در واکنش به تغییرات قیمت‌‌ دارایی پایه مانند سهام و کالا تغییر کند،

ب. مستلزم سرمایه‌گذاری خالص اولیه نباشد یا در مقایسه با سایر قراردادهایی که انتظار می‌رود در برابر تغییر عوامل بازار واکنش مشابهی نشان دهند، سرمایه‌گذاری خالص اولیه کمتری نیاز داشته باشد، و

ج. در آینده تسویه شود.

 

• بازار فعال :

بازاری است که در آن دفعات و حجم معاملات دارایی و بدهی برای ارائه مستمر اطلاعات قیمت‌گذاری کافی است.

 

• بدهی مالی: هر بدهی که یکی از موارد زیر باشد:

الف. تعهد قراردادی:

۱- برای تحویل وجه نقد یا دارایی مالی دیگر به اشخاص دیگر، یا

۲- برای مبادله داراییهای مالی یا بدهیهای مالی با اشخاص دیگر، تحت شرایطی که به صورت بالقوه برای واحد تجاری نامطلوب است.

 

ب. قراردادی که از طریق ابزار مالکانه واحد تجاری تسویه خواهد شد یا ممکن است تسویه گردد و:

۱- اوراق غیرمشتقه‌ای است که در ازای آن واحد تجاری به تحویل تعداد متغیری ابزار مالکانه واحد تجاری متعهد است یا ممکن است متعهد شود، یا

۲- اوراق مشتقه‌ای است که به شیوه‌ای به جز معاوضه مبلغ ثابتی وجه نقد یا دارایی مالی دیگر با تعداد ثابتی ابزار مالکانه واحد تجاری تسویه خواهد شد یا ممکن است تسویه شود.

 

• تعهد قطعی :

توافقی لازم‌الاجرا برای مبادله مقدار مشخصی از منابع به قیمتی مشخص در تاریخ یا تاریخهای مشخص در آینده است.

 

• حق‌ تقدم‌ :

با توجه به مفاد ماده‌ ۱۶۶ اصلاحیه‌ قانون‌ تجارت‌، حقی‌ است‌ قابل‌ نقل‌ و انتقال‌ متعلق به صاحبان سهام واحد تجاری، که‌ هنگام خرید سهام‌ جدید به‌ نسبت‌ سهامی‌ که‌ مالکند به‌ ایشان‌ تعلق‌ می‌گیرد.

در ادامه بخوایند :  گزارش عملکرد مالی

 

• خالص ارزش فروش:

عبارت است از مبلغ وجه نقد یا معادل آن که از طریق فروش دارایی در شرایط عادی و پس از کسر کلیه مخارج فروش حاصل می‌شود.

 

• دارایی مالی: هر دارایی که یکی از موارد زیر باشد:

الف. وجه نقد.

ب. ابزار مالکانه از قبیل سهام یا حق تقدم سهام واحد تجاری دیگر.

 

ج. حق قراردادی:

۱- برای دریافت وجه نقد یا دارایی مالی دیگر از اشخاص دیگر، یا

۲- برای مبادله داراییهای مالی یا بدهیهای مالی با اشخاص دیگر، تحت شرایطی که به صورت بالقوه برای واحد تجاری مطلوب است.

 

د. قراردادی که از طریق ابزارهای مالکانه واحد تجاری تسویه خواهد شد یا ممکن است تسویه شود، و:

۱- اوراق غیرمشتقه‌ای است که در ازای آن واحد تجاری به دریافت تعداد متغیری ابزار مالکانه واحد تجاری متعهد است یا ممکن است متعهد شود، یا

۲- اوراق مشتقه‌ای است که به شیوه‌ای به جز معاوضه مبلغ ثابتی وجه نقد یا دارایی مالی دیگر با تعداد ثابتی ابزار مالکانه واحد تجاری تسویه خواهد شد یا ممکن است تسویه شود.

 

• سرمایه‌گذاری‌ :

نوعی‌ دارایی‌ است‌ که‌ واحد سرمایه‌گذار برای‌ کسب‌ منافع‌ اقتصادی‌ از طریق‌ دریافت منافع‌ (به‌ شکل‌ سود سهام‌ و سود تضمین‌ شده‌)،افزایش‌ ارزش،پوشش ریسک‌های آتی‌ یا مزایای دیگر (مانند مزایای‌ ناشی از مناسبات‌ تجاری‌) نگهداری‌ می‌کند.

 

• سرمایه‌گذاری‌ بلندمدت :

طبقه‌ای‌ از سرمایه‌گذاریهاست که‌ به قصد استفاده‌ مستمر در فعالیتهای‌ واحد تجاری‌ نگهداری‌ می‌شود. سرمایه‌گذاری‌ هنگامی‌ به عنوان‌ دارایی‌ غیرجاری‌ طبقه‌بندی‌ می‌شود که‌ قصد نگهداری‌ آن‌ برای‌ مدت‌ طولانی‌ به وضوح‌ قابل‌ اثبات‌ باشد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *