اسناد و مدارک حسابداری

اسناد و مدارک حسابداری

سایر دفاتر ، اسناد و مدارک حسابداری –  آیین نامه تحریر دفاتر

ماده ۸ )  دفتر معین دفتری است که برای تفکیک و مجزا ساختن هریک از حساب های دفتر کل برحسب مقتضیات و شرایط حساب ممکن است نگهداری شود. کارت های حساب در حکم دفاتر معین است.

 

ماده ۹ )  سند حسابداری فرمی است که در آن یک یا چند مورد از معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی به حسابهایی که حسب مورد بدهکار یا بستانکار گردیده تجزیه می‏شود و پس از امضای مراجع ذیصلاح مندرجات آن قابل ثبت در دفاتر می‏باشد.

 

ماده ۱۰ )  مدارک حساب عبارت از مستنداتی است که بیانگر وقوع یک یا چند فعالیت یا رویداد مالی یا محاسباتی بوده و اسناد حسابداری و دفاتر بر مبنای آنها تنظیم و تحریر می‏گردد.

 

 

نحوه تحریر و نگهداری دفاتر قانونی :

ماده ۱۱ )  مؤدیانی که دفتر روزنامه و کل نگهداری می‏نمایند باید کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی و مؤدیان مجاز به نگهداری دفاتر مشاغل (دفتر درآمد و هزینه) باید هرگونه درآمد، هزینه، خرید و فروش دارایی‏های قابل استهلاک خود را طبق مقررات این آیین‏ نامه حسب مورد در دفاتر مربوط ثبت کنند ولو آنکه برای نگهداری حسابها از ماشینهای الکترونیکی و کارتهای حساب استفاده شود.

تبصره ـ  اشتباهات حسابداری درصورتی‏که بعداً در اثنای عملیات سال مربوط مورد توجه واقع و برپایه استانداردهای حسابداری در دفاتر همان سال اصلاح و مستندات آن ارائه شود، به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهد کرد.

 

ماده ۱۲ )  مؤدیان مجاز به نگهداری دفتر مشاغل می‏توانند تمام یا قسمتی از درآمد و هزینه‏ های مشابه روزانه را تحت یک شماره ردیف در دفتر ثبت نمایند مشروط بر اینکه در ستون شرح دفتر، نوع و تعداد آنها را قید و اگر متکی به اسناد و مدارک حسابداری باشد، مشخصات آن را نیز در ستون مزبور درج نمایند.

درصورتی‏که اقلام درآمد، هزینه، خرید و فروش دارایی ‏های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک حسابداری باشد، مؤدیان مذکور می‏بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک مربوط را به ‏ترتیب شماره ردیف دفتر و به‏ نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگاهداری نمایند.

در ادامه بخوایند :  حسابداری اجاره

اقلام درآمد، هزینه، خرید و فروش دارایی‏ های قابل استهلاک متکی به اسناد و مدارک باشد. مؤدیان مذکور می‏بایست پس از ثبت موارد در دفتر مشاغل، اسناد و مدارک حسابداری مربوط را به‏ ترتیب شماره ردیف دفتر و به ‏نحوی که برای رسیدگی مأموران مالیاتی قابل استفاده باشد، نگهداری نمایند.

 

ماده ۱۳ )  در مواردی که دفاتر روزنامه و کل نگهداری می‏شود، کلیه معاملات و سایر رویدادهای مالی و محاسباتی مربوط و در موارد نگهداری دفاتر مشاغل، درآمدها، هزینه ‏ها، خرید و فروش دارایی‏ های قابل استهلاک باید در همان روز انجام، حسب مورد در دفاتر روزنامه یا مشاغل ثبت گردد.

تبصره ۱ ـ  تاریخ مذکور در مدارک حسابداری یا فاکتور فروش یا خرید و غیره ملاک قطعی تأخیر تحریر شناخته نمی‏شود و هرگاه انجام و ختم اینگونه اعمال با توجه به روش و طرز کار مؤسسه تابع تشریفات و طی مراحلی باشد تا موضوع آماده برای ثبت در دفتر مربوط شود، فاصله بین تاریخ فاکتور یا مدارک و روز آماده ‏شدن آن برای ثبت در دفتر تأخیر ثبت تلقی نخواهد شد.

 

تبصره ۲ ـ  تأخیر در تحریر عملیات درصورتی‏که به ‏منظور سوء استفاده نباشد، تا ۱۵ روز به تشخیص اداره امور مالیاتی و بیش از آن به تشخیص هیأت ۳ نفری موضوع بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۶۶ و اصلاحیه‏ های بعدی به قانونی‏ بودن دفاتر خللی وارد نخواهدکرد.

 

تبصره ۳ ـ  در مواردی که دفاتر موضوع این آیین‏ نامه توسط مقامات قضایی یا سایر مراجع قانونی از دسترس مؤدی خارج شود و صاحب دفتر از تاریخ وقوع این امر حداکثر ظرف ۳۰ روز دفاتر جدید امضا، پلمپ و عملیات آن مدت را در دفاتر جدید ثبت کند، تأخیر ثبت عملیات در این مدت به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهدکرد.

در ادامه بخوایند :  تهیه صورت مغایرت بانکی

 

تبصره ۴ ـ  تأخیر ثبت دفاتر در مورد اشخاص حقوقی جدید التأسیس از تاریخ ثبت شخص حقوقی و در مورد سایر اشخاص از تاریخ شروع فعالیت تا ۳۰ روز مجاز خواهد بود.

 

ماده ۱۴ )  کلیه عملیات ثبت ‏شده در دفاتر روزنامه هر ماه باید حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به دفتر کل نقل شود.

 

ماده ۱۵ )  مؤسساتی که دارای شعبه هستند، مکلفند با توجه به روشهای حسابداری خود، خلاصه عملیات شعبه یا شعب خود را درصورتی‏که دارای دفاتر پلمپ‏ شده باشند، لااقل سالی یک‏بار (تا قبل از بستن حسابها) و در غیر این‏صورت ماه‏ به‏ ماه در دفاتر مرکز مؤسسه ثبت کنند.

 

ماده ۱۶ )  امضا و پلمپ دفاتر ضمن سال مالی مشروط بر اینکه تا تاریخ امضا و پلمپ هیچگونه عمل مالی و پولی صورت نگرفته ‏باشد و همچنین تأخیر امضای پلمپ تا حد مجاز مقرر در تبصره ‏های ۳ و ۴ ماده ۱۳ این آیین‏ نامه در مورد دفتر روزنامه یا حسب مورد دفتر مشاغل و ماده ۱۴ این آیین ‏نامه در مورد دفتر کل به اعتبار دفاتر خللی وارد نخواهدکرد.

 

ماده ۱۷ )  مؤدیانی که از سیستم های الکترونیکی استفاده می‏نمایند، موظفند حداقل ماهی یک‏بار خلاصه عملیات داده ‏شده به ماشین های الکترونیکی را در دفتر روزنامه یا مشاغل حسب مورد ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعیین‏ شده در ماده ۱۴ این آیین‏ نامه به دفتر کل منتقل کنند، علاوه بر این، به ‏منظور تسهیل رسیدگی باید آیین ‏نامه ‏ها یا دستورالعمل های کار ماشین و برنامه ‏های آن و نحوه کار با نرم ‏افزارهای مالی مورد استفاده را در اختیار مأموران رسیدگی قرار دهند.

ضمناً مؤدیان مذکور مکلفند هر سه ماه یک‏بار خلاصه عملیات داده ‏شده به ماشین های الکترونیکی را حداکثر تا ۱۰ روز پس از پایان سه ماه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.

 

حسابداری نمیتواند خیلی پیچیده و مبهم باشد، بلکه کلیه روشها و اصول آن باید کاملاً علمی، قابل درک و همگام با رشد صنعت و مردم باشد.

عضویت در کانال تلگرام
مقاله های مرتبط :

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *