تعریف حسابداری

تعریف حسابداری

آشنایی با انواع تعریف حسابداری از زبان بزرگان این عرصه

تا کنون تعریف حسابداری خاص و واحدی وجود ندارد و صاحب نظران این رشته ،تعاریف مختلفی بر اساس منطق و استدلال خود بیان کرده اند . حسابداری هم مانند سایر رشته های علمی دارای تعاریف و اصطلاحاتی است .

در این مبحث می خواهیم به بیان تعریف حسابداری از زبان بزرگان این عرصه بپردازیم . تعاریفی که هر کدام دارای نکته و اهمیت خاصی میباشد و خوب است که ما حسابداران امروزی با این تعاریف هم آشنا شویم !

 

تعریف حسابداری از نظر (Bedford) بدفورد

(اصول و مبانی حسابداری)… چیزی نیست جز نتایج طبقه بندی شده حاصل از تجربه های بازرگانان.

 

تعریف حسابداری از نظر (Couchman) کوچمن

(حسابداری) نمیتواند خیلی پیچیده و مبهم باشد، بلکه کلیه روشها و اصول آن باید کاملاً علمی، قابل درک و همگام با رشد صنعت و مردم باشد.

 

تعریف حسابداری از نظر (Andersen) اندرسن

حسابداری فن است نه علم.

 

تعریف حسابداری از نظر (Yorston & Others) یورستون و دیگران

حسابداری فناوری پیچیده ای است.

 

تعریف حسابداری از نظر (Littleton) لیتلتون

حسابداری برای تحقق یکسری از اهداف مطلوب و مشخص بهوجود آمده و توسعهیافته است، لذا، بر پایه قوانین صرف بنیادی و اصول انتزاعی استوار نیست.

 

تعریف حسابداری از نظر (Catlett) کتلت

پیشرفت در صورتهای مالی بنابه ضرورت با آزمون و خطا همراه بوده است… . با توجه به اصل ثبات (که خیلی زود به عنوان عاملی مهم و اساسی مطرح شد) و به منظور نظاممند کردن رویه های حسابداری، یکسری قوانین مشخص ارائه شد که نظریه توصیفی حسابداری در مورد آنها دچار مبالغه شده است. به هرحال تاثیر استدلالهای نظری در حسابداری کمرنگ است.

 

تعریف حسابداری از نظر (Ross) راس

واژه فناوری به معنی کاربرد اصول علمی در یک مورد خاص بوده است. یک پزشک در واقع یک متخصص فناوری است، درست مثل یک قاضی و یا حتی یک روحانی. بنابراین شما هم چنین هستید (طی یک سخنرانی و خطاب به حسابداران).

در ادامه بخوایند :  داراییهای نامشهود
تعریف حسابداری از نظر (Wolfenden) ولفندن

دفاتر حسابداری با همان شیوه خاص کامل و جامع ثبت بدهکار و بستانکار، ارزش آن را دارد که در میان سایر علوم قرار گیرد، و برای کلیه صاحبنظران، صرفنظر از علاقهشان برای کاربرد آن، قابل فهم است.

 

تعریف حسابداری از نظر (North) نورت

دفترداری… علمی است که اصول آن ساده و در عینحال محکم است؛ نتایج آن طبیعی، متقن و مستند است؛ و قسمتهای مختلف آن متناسب و هماهنگ با یکدیگر است.

 

تعریف حسابداری از نظر (Jackson) جکسون

حسابداری… برخلاف نظر عده ای، صرفاً مجموعهای غیرمتقن و غیردقیق که از طریق مشاهده و ادراک مستقیم بهدست آمده و کاربرد آن همیشه توام با عدماطمینان و ملاحظه بوده است، نیست. حسابداری علم و شاخهای از دانش است که با صحت و درستی ناشی از منطق و حساب، شرایط و وضعیت موجود هر بنگاه اقتصادی را بررسی و کشف میکند.

 

تعریف حسابداری از نظر (Haskins) هاسکینز

حسابداری علم ثبت و تفسیر معاملات، صورتهای مالی، دفاتر و اسناد و مدارک مثبته است بهطوری که افراد غیرمتخصص نیز بتوانند درک صحیح و واضحی از وضعیت دقیق مالی و مدیریتی شرکت، بهدست آورند.

 

تعریف حسابداری از نظر (Duncan) دونکن

به طور کلی، حسابداری علم ارائه و طبقه بندی داراییها و حقوق مربوط به آن در یک شرکت است.

 

تعریف حسابداری از نظر (Paton & Stevenson) پاتون و استیونسن

صورتی که بازگوکننده وضعیت یکسری امور باشد مربوط به حوزه علوم تجربی است.

 

تعریف حسابداری از نظر (Carnap) کارنپ

حسابداری جزء علوم اجتماعی است.

تعریف حسابداری از نظر
(Mautz) ماتز

حسابداری یک علم محض نیست بلکه قطعاً جزء علوم اجتماعی است. مفاهیم حسابداری برپایه ارزش سیستم اجتماعی که در آن عمل میکند استوار است و با توجه به مفاهیم اجتماعی نیز تعریف میشود.

در ادامه بخوایند :  درآمد عملیاتی
(Bernstein) برنشتاین

هیچ تئوری حسابداری از زمان پاچیولی در اوایل قرن ۱۹ به بعد ارائه نشده است…. نویسندگان… بیشتر به ارائه راه حلهای عملی برای مشکلات موجود و نحوه ثبت دفترها پرداختند و در نتیجه به جای شکلگیری تدریجی بدنه و ساختار یک تئوری، کوهی از قوانین کاربردی برای موارد مشخص رشد کرد.

(Peragallo) پراگالو

حسابداری علم و فن ثبت صحیح کلیه معاملات تجاری است که منجر به نقل و انتقال پول یا ارزش پولی میشود…؛ فن نگهداری حسابها به صورتیکه بازرگان با بررسی دفترهای خود، وضعیت درستی از معاملات و داراییهای خود را دریابد.

(Carter) کارتر

(حسابداری) یک فن است. همانطور که حقوق یا داروسازی نیز در مفهوم کلی نوعی فن به حساب میآیند…. حسابداری همچنین یک علم است همانطور که حقوق، مدیریت دولتی و اقتصاد علم هستند. حسابداری، مثل سایر علوم قادر به دستیابی به اعتبار عینی است.

(Scott) اکات

حسابداری یک هنر تکنیکی است…. حسابداری همچنین یک علم است، مثل داروسازی، اقتصاد….

 

تعریف حسابداری از نظر
(Irish) آیریش

حسابداری علم است و نگهداشتنِ حساب، فن.

 

تعریف حسابداری از نظر
(Eaton) ایتون

حسابداری علم توصیف و اندازه گیری در قالب ارقام پولی و فن تفسیر مبادلات تجاری است که در آن شخصیت حسابداری یکی از طرفهای مبادله است.

(Schrader & Others) شرادر و دیگران

کمیته رویه های حسابداری بر این حقیقت تاکید کرده است که اصول و قواعد حسابداری برمبنای سودمندی و نه تئوری یا منطق صِرف، بنا نهاده شده است. تشکیل یک مرجع هماهنگ برای اصول و قواعد حسابداری، نیازی واقعی است.

(May) می

تئوریهای حسابداری چیزی نیست جز اصولی که نتایج تحلیل علمی اهمیت شرایط مالی یا نتایج عملیاتی واحد تجاری را تشریح میکند و روشهایی که درستی تشریح و تفسیر به کار گرفته شده را تضمین مینماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *