دستمزد سال ۹۹ کارگران+محاسبه حق بیمه

دستمزد

جزییات حقوق و مزد ۹۹ کارگران

دستمزد حداقلی بگیرها ۲۱ درصد و سایر سطوح مزدی ۱۵درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان افزایش یافت.

در راستای افزایش ۲۱ درصدی حقوق کارگران برای سال ۹۹، سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی دویست و نود و یکمین جلسه شورای عالی کار با حضور نمایندگان دولت،

تشکل های کارگری و کارفرمایی با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ درمحل این وزارتخانه به پایان رسید

که به دلیل عدم توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد با رای گیری به نتیجه رسید.

ریز افزایش در حقوق و دستمزد کارگران به شرح زیر است :

  • افزایش حداقل مزد ۲۱ درصد
  • بن ماهیانه : ۴۰۰ هزار تومان
  • مبلغ مزد روزانه: ۶۱۱,۸۰۹ ریال
  • حقوق ماهیانه: ۱۸,۳۵۴,۲۷۰ ریال
  • پایه سنوات: ۱۷۵ هزار تومان
  • حق مسکن : ۱۰۰ هزار تومان
  •  افزایش سایر سطوح مزدی ۱۵درصد به اضافه ماهیانه ۹۱ هزار تومان

 

متن کامل بخشنامه دستمزد ۹۹ (بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به شرح زیر است:

متن مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار

پس از تلاوت قرآن و بحث و بررسی پیرامون موضوعات مطورحه در دستور کار جلسه، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ و با اجماع به تصویب اعضا رسید.

مصوبات:

۱ حداقل مزد در سال ۱۳۹۹ (روزانه ۶۱۱٫۸۰۹ ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.

۲- سایر سطوح مزدی

از ابتدای سال ۱۳۹۹ به میزان روزانه ۱۵ درصد به اضافه ۳۰٫۳۳۸ ریال آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد.

تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه ۶۱۱/۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) بند ۱ کمتر شود.

واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند (پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند.

۳- نرخ پایه سنوات در سال ۱۳۹۹

در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده

و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد،

اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر،

روزانه ۵۸٫۳۳۳ ریال (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه ریال) تعیین می‌گردد.

تبصره (۱)- نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک

مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ مبلغ ۶۳٫۹۳۳ ریال (شصت و سه هزار و نهصد و سی و سه ریال) خواهد بود

و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.

تبصره (۳)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸،

میزان مقرر در این بند (یا تبصره (۱) آن حسب مورد) تعلق می گیرد.

۴- مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار

ماهیانه مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (چهار میلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.

۵نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۶ این مصوبه شامل دانشجویان و دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند، نخواهد بود.

۷ کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند،

با رعایت اصول بهره وری و در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهد بود.

– بخشنامه افزایش دستمزد کارگران بزودی توسط وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی بزودی برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

 

مبلغ حق بیمه در سال ۹۹ چقدر است و سهم کارگر و کار فرما چقدر است ؟

براساس قانون تأمین‌اجتماعی و ماده ۲۸، حق‌بیمه ۳۰درصد مزد یا حقوقی است که ۷درصد آن به عهده بیمه‌شده و ۲۳درصد به عهده کارفرما میباشد.

براین اساس، حق‌ بیمه عبارت از وجوهی است که به حکم قانون تأمین‌اجتماعی

و برای استفاده از مزایای آن به این سازمان پرداخت می‌شود

و تمامی وجوه و مزایای نقدی یا غیرنقدی مستمر که درمقابل کار به بیمه‌شده پرداخت می‌شود،

مبنای کسر حق‌بیمه قرار می‌گیرد.

بر این اساس، وجوه مبنای کسر حق‌ بیمه نباید از حداقل حقوق کارگر که همه ساله از طرف شورای‌عالی کار اعلام می‌شود کمتر

و از حداکثر حقوق مبنای کسر حق‌ بیمه که توسط شورای‌عالی تأمین‌اجتماعی اعلام می‌شود، بیشتر باشد.

 

نحوه محاسبه حق بیمه سال ۹۹ کارگران:

کل دستمزد دریافتی ماهانه(شامل پایه حقوق + مزایای نقدی و غیرنقدی) ضربدر هفت درصد ، سهم کارگر

کل دستمزد دریافتی ماهانه(شامل پایه حقوق + مزایای نقدی و غیرنقدی) ضربدر بیست و سه درصد ، سهم کارفرما

از آنجایی که شش ماهه اول سال ۳۱ روز بوده و شش ماهه دوم ۳۰ روز بوده بصورت زیر محاسبه میکنیم:

(نکته : ماه اسفند سال ۹۹ بدلیل سال کبیسه ۳۰ روز میباشد.)

شش ماهه اول = (حقوق روزانه x روز های ماه(۳۱ روز) + مزایای نقدی و غیر نقدی) x هفت درصد سهم کارگر

۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال  = (۶۱۱,۸۰۹ ریال * ۳۱ روز + ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال + ۱,۷۵۰,۰۰۰  ریال + ۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال )  * ۷%

 

شش ماهه دوم = (حقوق روزانه x روز های ماه(۳۰ روز) + مزایای نقدی و غیر نقدی) x هفت درصد سهم کارگر

۱,۷۵۸,۰۰۰ ریال  = (۶۱۱,۸۰۹ ریال * ۳۰ روز + ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال + ۱,۷۵۰,۰۰۰  ریال + ۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال ) * ۷%

 

شش ماهه اول = (حقوق روزانه x روز های ماه(۳۱ روز) + مزایای نقدی و غیر نقدی) x بیست و سه درصد سهم کارفرما

۵,۹۱۵,۰۰۰ ریال  = (۶۱۱,۸۰۹ ریال * ۳۱ روز + ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال + ۱,۷۵۰,۰۰۰  ریال + ۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال )  * ۲۳%

 

شش ماهه دوم  = (حقوق روزانه x روز های ماه(۳۰ روز) + مزایای نقدی و غیر نقدی) x بیست و سه درصد سهم کارفرما

۵,۷۷۴,۰۰۰ ریال  = (۶۱۱,۸۰۹ ریال * ۳۱ روز + ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال + ۱,۷۵۰,۰۰۰  ریال + ۱,۰۰۰,۰۰۰  ریال )  * ۲۳%

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *