آخرین مقالات آموزشی

۱۳۹۷-۰۱-۰۳
مزد

قانون کار (فصل سوم)

مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و درصورتی که براساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد، کار مزد و چنانچه براساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد، کارمزد ساعتی،نام دارد.
۱۳۹۶-۱۲-۲۸
عوارض و سایر وجوه

تکلیف سایر قوانین مرتبط و تاریخ اجراء

عوارض و سایر وجوه ,شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید ، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد ، تصویب و اعلام عمومی نماید .
۱۳۹۶-۱۲-۲۶
حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌

سرمایه‌ گذاری ها

این‌ استاندارد نحوه‌ حسابداری‌ سرمایه‌گذاری‌ در واحدهای‌ تجاری‌ فرعی، مشارکتهای خاص و واحدهای تجاری وابسته‌ در صورتهای‌ مالی‌ تلفیقی‌ و مجموعه را تعیین‌ نمی‌کند لیکن‌ درخصوص‌ نحوه‌ حسابداری‌ سرمایه‌گذاریهای‌ پیشگفته‌ در صورتهای‌ مالی‌ جداگانه کاربرد دارد.
۱۳۹۶-۱۲-۲۳
تشریفات گمرکی

قانون امور گمرکی(بخش ششم)

تشریفات گمرکی کشتی، هواپیما و یا ناوگان ریلی اعم از لوکوموتیو و واگن خریداری یا اجاره شده از خارج براساس آیین‌نامه اجرائی این قانون تعیین می‌شود.
۱۳۹۶-۱۲-۲۱
سهم

سهم چیست ؟

سهم مهمترین و جذاب ترین بخش از فعالیت های جاری بورس است . خرید و فروش سهم و دریافت سود آن با ریسک بیشتری همراه است.
۱۳۹۶-۱۲-۲۰
فراریان مالیاتی

تاثیر فرار مالیاتی بر ساختار اقتصاد

فراریان مالیاتی به خاطر اینکه از پرداخت مالیات فرار کرده و میزان واقعی درآمد خود را ابراز نمی کنند به عنوان اخلال گران اقتصادی محسوب می شوند.
 

اخبار

 
cover-telegram4