مشاهده کامل تاریخچه
مشاهده کامل تعاریف
مشاهده کامل اصول

آخرین مقالات منتشر شده

مقالات محبوب کاربران

نرم افزار ارسال صورت معاملات فصلی

این سامانه در راستای ارائه خدمات موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م. ایحاد گردیده است و مودیان مالیاتی نسبت به  ارسال اطلاعات خرید و فروش و همچنین بابت قرارداد ها اقدام نمایند.

مشاهده کامل

اصول حسابداری

اصول حسابداری قواعد کلی است که حسابداران به عنوان مبنای اجرای کار در کلیه مراحل اجرای عملیات حسابداری مورد استفاده قرار می دهند.

مشاهده کامل

آشنایی با دفتر کل

در دفتر کل برای هر کدام از حساب ها (موجودی نقد، موجودی کالا، زمین، ساختمان، حساب های پرداختنی و سرمایه و …) صفحه یا صفحات جداگانه ای در نظر گرفته می شود .

مشاهده کامل

درآمد و تولید ملی چیست ؟

اقتصاد یک کشور مجموعه ای از رفتار بنگاه های اقتصادی است و حساب های درآمد و تولید ملی مانند حساب های بنگاه های منفرد، شامل دو طرف تولید و درآمد می باشد .

مشاهده کامل

تهیه صورت مغایرت بانکی

مباحثی که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت در مورد صورت حساب بانک ، صورت مغایرت بانکی و نحوه ثبت های حسابداری و رفتار با این رویدادها است .

مشاهده کامل

مطالبات چیست؟

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ای ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﺴﯿﻪ ﺍﺳﺖ,

مشاهده کامل